Algemene Ledenvergadering 2016

Dinsdag 8 november j.l. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering die redelijk werd bezocht, in totaal 35 aanwezigen.

De belangrijkste mededeling die door voorzitter Luuk Bruggers werd gedaan was het besluit om het contract van Fokke de Jonge niet te verlengen en we dus aan het eind van dit seizoen afscheid van hem zullen nemen.

Door vice-voorzitter René Jonker werden ook een aantal punten benoemd, nadruk lag hier met name op het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het schilderwerk buiten, daarnaast heeft een aparte commissie de opdracht gekregen de kantine te ‘verfrissen’ deze metamorfose zal de komende maanden z’n beslag krijgen.

Vorig jaar is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd en destijds is de toezegging gedaan dat binnen 5 jaar alle teams in nieuwe tenues zouden spelen, tot ons grote genoegen zijn we na anderhalf jaar veel verder dan we hadden verwacht en mogen steeds meer teams ons nieuwe tenue wekelijks dragen, met name dankzij de steun van een aantal sponsoren.

Onze jeugdcommissie heeft na het afscheid van Koen Schaap nu weer uitbreiding gekregen met Sven Jaegers en Nick Wagenaar.

Binnen het bestuur waren Wubbe Prins en Gert Veldhuis aftredend en herkiesbaar, zij zullen wederom voor een periode van 3 jaar zitting blijven nemen in het bestuur.
Secretaris Klaas Dirk Hilgenga heeft besloten na een periode van 3 jaar afscheid te nemen, Anita Beikes zal deze taak van hem overnemen.

Financieel gezien staat onze vereniging er goed op, de financiële positie is de afgelopen jaren sterk verbeterd, echter door de genoemde investeringen in het schilderwerk en de kantine zullen we het komend jaar hier iets op interen.

Tijdens de rondvraag worden o.a. vragen gesteld over het bier dat wordt getapt in de kantine, afgesproken is dat de komende weken in een kleiner comité hier nadrukkelijker naar zal worden gekeken, met name voor wat betreft het kostenplaatje.
Ook kwam er nog een vraag over de Voltreffer die helaas ter ziele is gegaan vanwege het gebrek aan kopy, tijdens de vergadering werd nogmaals een dringend beroep gedaan op de leden om nieuws, verslagen, etc. aan te dragen zodat deze op de site kunnen worden geplaatst, ook staat het bestuur open voor initiatieven als bijvoorbeeld een maandelijkse nieuwsbrief.
Resumé
Gezamenlijk zijn we als club op de goede weg en prijzen we ons als bestuur erg gelukkig met de vele vrijwilligers die ons daadwerkelijk tot een club maken!