Ereleden

De volgende leden zijn voor hun inzet en langdurige bestuurlijke taken door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid;

Sirtje Rijks overl. 13-10-1993
Hendrik Aising overl. 21-02-2003
Joke Swarts  
Willem Meendering overl. 11-05-2014
Derk Lukens  
Elze Hidding overl. 21-03-2019
Hennie Waalkens  
Sirtje Rijks  
Bert Hartsuiker overl. 19-04-2020