Ereleden

De volgende leden zijn voor hun inzet en langdurige bestuurlijke taken door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid;

Joke Swarts

Derk Lukens

Elze Hidding

Hennie Waalkens

Sirtje Rijks