Lid van verdienste

De volgende leden zijn voor hun langdurige vrijwillige inzet door de algemene ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste;

Rikste Wubs  
Grietinus Huls  
Jan Fennema overl. 23-12-2021
Freek Moorlag