Lid van verdienste

De volgende leden zijn voor hun langdurige vrijwillige inzet door de algemene ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste;

Rikste Wubs

Grietinus Huls

Jan Fennema