Categorie: Uit de bestuurskamer

Algemene ledenvergadering wordt uitgesteld.

Zoals jullie gewend zijn wordt onze jaarlijkse ledenvergadering normaal gesproken gehouden in de maand november.

Door de opgelegde beperkingen rond het corona-virus is dat op dit moment fysiek niet mogelijk. Een alternatief zou een online ledenvergadering kunnen zijn. Op zich is dit een goed alternatief maar hieraan kleven ook nadelen waaronder het persoonlijk maken van deze vergadering. Wij denken dat hierdoor leden niet deelnemen die er anders wel zijn en die inbreng zal dan gemist worden.

Het bestuur wil voorstellen om deze vergadering te verplaatsen naar het voorjaar 2021 mits de RIVM richtlijnen dit toestaan. Hierover zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Als er iemand is die hier bezwaar tegen heeft kan diegene dat kenbaar maken via secretaris.oboys@hotmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Nieuwsbrief Corona maatregelen

Beste leden en ouders van onze jeugdleden,


Half augustus, normaal gesproken gaan we ons weer volledig richten op het nieuwe voetbalseizoen. Ook dit seizoen zal in dat opzicht niet veel anders zijn dan de anderen.
Wat wel een groot verschil is hoe we omgaan met alle coronamaatregelen.
Zoals jullie weten zijn afgelopen weken de besmettingen weer opgelopen en dan vooral in de thuissituaties en onder jongeren. Begrijpelijk dat de kenners en professionals zich hier zorgen over maken.
De regels zijn hiervoor dan deze week ook weer wat aangescherpt. En terecht want je moet er niet aan denken……… .

Ook wij als vereniging moeten zich houden aan de regels, wij worden vanuit de gemeente, net als alle horeca- en sportgelegenheden dan ook regelmatig op de hoogte gebracht van de geldende regels en hoe hier mee om te gaan. Wij, als bestuur snappen dat dit niet altijd meevalt en dit, onder jongeren ook niet de meest aansprekende maatregelen zijn.
Als wij op een redelijke manier onze sport willen bedrijven zullen we ons aan de basisregels van het RIVM moeten houden.

Onstwedder Boys heeft deze regels en afspraken hoe zich te gedragen op “De Boskamp” op verschillende manieren kenbaar gemaakt.


In het kort de spelregels voor het sporten:
• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, dus ook in de douches en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open mits 1,5 meter afstand. Voor OB geldt: max 7 personen in een kleedkamer en max 2 douches gebruiken. Dit geldt niet voor jongeren onder de 18 jaar.
• In de kleedkamers hangen posters met een uitgebreide toelichting op de regels en richtlijnen.

De regels in en rond de kantine:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen bij de GGD.
• Houd 1,5 meter afstand. Hou hier zelf rekening mee.
• Vermijd drukte (dit is een verantwoordelijkheid van jezelf)
• Was vaak je handen. Bij binnenkomst staan desinfectiemiddelen.
• De kantine is zo ingericht dat er alleen zitplaatsen zijn en deze niet mogen worden verplaatst of verschoven.
• De ingang van de kantine is de gebruikelijke ingang maar de uitgang is via het terras.
• Er staan gele pijlen op de grond met de looproute.
• Op ons terras zijn de picknickbanken weggehaald en vervangen door tafels en stoelen. Max 6 st per tafel.
• Buitenmeubilair mag niet verplaatst worden.
• Geen muziek op het terras toegestaan.
• Kantine sluit om 23:00 uur op door de weekse avonden.


Op bovenstaande manier hopen wij voldoende maatregelen te hebben getroffen om op een gezonde manier weer met onze mooie sport bezig te zijn en hier ook als toeschouwer van te genieten.
Voor al het bovenstaande geldt: NEEM JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN HOUDT JE AAN DEZE REGELS!!.

Laat ons en zeker elkaar niet in de steek want als de regels niet nageleefd worden kan de gemeente of toezichthoudende instantie ingrijpen bij een controle en als de besmettingen te veel oplopen worden er wellicht weer rigoureuze maatregelen getroffen.

Wij rekenen op jullie medewerking en gezond verstand.

Het bestuur.

Nieuwsbrief juni 2020

Beste leden,

Het is op zaterdag stil op Sportpark De Boskamp. Heel stil. Zoals jullie weten is het amateurvoetbal al een hele poos stilgelegd vanwege het Coronavirus. Gelukkig is er ruimte vrijgekomen in de maatregelen, zodat de jeugd weer heeft kunnen trainen. De jeugd t/m 12 jaar volledig en de oudste jeugd met 1,5 meter afstand. Zaterdag 13 juni werd het seizoen afgesloten met een speldag voor alle jeugdteams. Er werd een speciale training verzorgd met voetgolf. We hopen erop, dat na de zomer ook de senioren weer volledig kunnen trainen en dat iedereen weer “de wei” in mag om wedstrijden te spelen.

Competities
De KNVB heeft besloten om alle competities stop te zetten. Dit betekent voor het 1ste elftal, dat ze ook volgend seizoen in de 4e klasse blijven voetballen. De rest-senioren zullen op niveau worden ingedeeld. Komend jaar gaan we verder met 3 senioren teams, een dames 7×7, als ook een heren 7×7 35+. Het lukt niet, om 4 elftallen in de benen te houden, er zijn wel genoeg spelers voor 4 elftallen, maar ze zijn niet iedere week beschikbaar, vandaar onze keuze.
Ook de junioren en pupillen hebben helaas hun competitie niet af mogen maken. Inmiddels zijn de jeugdcommissie en het bestuur aan het werk om de indelingen voor het nieuwe seizoen te maken. Zodat komend seizoen iedereen weer een plekje heeft.
Wij starten met 7 junioren teams en de indeling is afhankelijk van de spelers die er zijn of bijkomen. Ook zijn er een aantal jongens / meisjes gestopt, wat gevolgen heeft voor de samenstelling van de teams. De JC doet zijn uiterste best om het iedereen naar de zin te maken, maar dat heeft een hoop gepuzzel tot gevolg. Zodra er duidelijkheid is wordt dit gecommuniceerd naar de jeugdspelers.
Zoals het nu lijkt, starten de competities weer vanaf 1 september, maar onder welke voorwaarden, is nog niet bekend. Mogen er wel of geen toeschouwers komen, wel of niet douchen, hoe moet het in de kleedkamer. Allemaal vragen waar nog antwoord op moet komen en wij verwachten dat hier in de zomerstop duidelijkheid in komt.
Tevens zijn we nog op zoek naar 2 jeugdtrainers voor de junioren en enkele jeugdleiders. Als je interesse hebt of info wilt kun je contact opnemen met de JC (Rick Wakker). Ook dit soort vrijwilligers heeft onze club hard nodig.

Speciale evenementen
Er stonden hele leuke dingen gepland in het voorjaar van 2020. Koningsdag, de vrijwilligersavond en ook de voetbalquiz zouden voor veel plezier (en strijd) zorgen.
De jaarlijkse Moederdag actie van de supporterscommissie en onze jaarlijkse familiedag konden helaas ook niet doorgaan.
We bekijken of en wanneer deze evenementen ingehaald kunnen worden. We hopen jullie ook dan weer te mogen begroeten op Sportpark De Boskamp en daarna gezellig in de kantine.

Sportpark De Boskamp
Ondanks dat er niet gevoetbald wordt, worden er verschillende klusjes geklaard. Zo is de vrijdagmorgen groep bezig met het onderhoud aan ons sportpark. Krijgt het 2e veld een opknapbeurt en zijn de nieuwe lichtmasten met led verlichting ook op het 2e veld geïnstalleerd. Dit allemaal, zodat jullie straks weer de sterren van de hemel kunnen spelen. Ook aan de kantine wordt hard gewerkt.

Fase 2 van de verbouwing start in juli/augustus. Ondanks de terugloop van de inkomsten, hebben wij toch besloten om deze fase af te ronden. Stapje voor stapje en met behulp van hele vaardige vrijwilligers kan iedereen straks weer genieten van zijn eten en drinken in de kantine.

Tot slot hopen we dat iedereen deze periode gezond doorkomt en dat we naast jou, ook je familieleden straks weer kunnen begroeten op en rond het voetbalveld. Zodat we volgend seizoen samen VV Onstwedder Boys kunnen laten winnen.


Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, spreek dan gerust iemand van het bestuur of de jeugdcommissie aan.

Allemaal een fijne en zonnige zomer gewenst en hopelijk tot snel!
Het bestuur van VV Onstwedder Boys

Verslag ledenvergadering

Beste leden,

Woensdag 30 oktober 2019 hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was met 41 man en 10 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk goed te noemen. De voorzitter begon om 20:00 uur  de vergadering met de opening en mededelingen. Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bestuurslid Bert Hartsuiker kan wegens ziekte niet aanwezig zijn en wij wensen hem veel sterkte toe!

Vervolgens werden de verschillende commissies onder de aandacht gebracht. Hieruit blijkt, dat alles redelijk tot goed op orde is. Wij zijn een vereniging die met zelfwerkzaamheid en plezier de club draaiende houden.

Vanuit de jeugd waren er aan het begin van het seizoen wat strubbelingen aangaande de indeling van enkele jeugdteams. Daarentegen zijn we blij dat alle jeugdteams zijn voorzien van leiders en trainers.

Ook is de oproep gedaan om bij de seniorenelftallen zoveel als mogelijk op zaterdag aanwezig te zijn bij hun wedstrijden. Door het te makkelijk afzeggen voor een wedstrijd wordt niet alleen je eigen team, maar ook andere teams met spelersproblemen opgezadeld.

De verlichting op veld 2 wordt de komende winterperiode vervangen door LED verlichting. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente. De leden hebben tijdens de ledenvergadering toestemming gegeven om ook voor veld 3  LED verlichting aan te schaffen (dit is een eigen veld). Als alle veldverlichting is voorzien van LED dan wekken we met onze zonnepanelen evenveel stroom op als we verbruiken.

Tevens is goedkeuring gegeven door de leden om nog wat extra budget vrij te maken voor de verbouwing van de kantine. Er wordt geschilderd en het meubilair zal worden vervangen en er zullen wat kleine aanpassingen aan de rest van het interieur worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. In de kerstvakantie een deel en de rest in de zomerstop. Mensen die nog willen en kunnen helpen, graag even doorgeven aan Harm Visser.

Er is besloten om de contributie niet te verhogen voor het volgende seizoen.

Voor alle elftallen geldt wel dat de sokken, na het eerste gratis gekregen paar, gekocht moeten worden. Dit komt met name omdat er ‘te pas en te onpas’ sokken kwijtraken. Op deze manier hopen we dat er wat zuiniger mee wordt omgegaan.

Bestuur:

Tijdens de vergadering zijn de nieuwe bestuursleden voorgesteld.

Gert Veldhuis was aftredend en wel herkiesbaar en plakt er nog 3 jaren aan vast. Dank daarvoor Gert.

Wubbe Prins heeft na 9 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Wubbe wordt vervangen door Rick Wakker.

Arjan Huls is afgetreden als penningmeester en zijn functie wordt overgenomen door David Bots.

Alle scheidende bestuursleden werden bedankt voor hun inzet en het vele werk die zij voor de vereniging hebben verricht. De nieuwe bestuursleden werden veel succes toegewenst en ze zijn met een applaus “geïnstalleerd”.

Jan Fennema is benoemd tot lid van verdienste van de club. Jan heeft van 1972 tot 1988 een bestuursfunctie verricht. Verder heeft hij ruim 15 jaar de kantinebeheer gedaan en was hij als lid van de vrijdagmorgengroep jarenlang op het sportpark te vinden om allerlei onderhoudsklusjes te doen.

Wij hebben de afspraak gemaakt, dat alle ereleden op onze website vermeld blijven worden. Ook de ereleden, die reeds zijn overleden. Bij de overleden ereleden zal de sterfdatum worden vermeld, tenzij de nabestaanden hier bezwaar tegen hebben natuurlijk.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.

 

Namens het bestuur,

Rene Jonker

 

Vanuit de Bestuurskamer v.v. Onstwedder Boys april 2018

Dinsdag 27 maart hebben wij onze zesde bestuursvergadering van dit seizoen al weer gehad. Na een periode van slecht weer zijn we dan eindelijk weer bezig met het voetballen, er moeten nog wel diverse wedstrijden worden ingehaald en daarom is de competitie ook met een week verlengd. De wedstrijden gaan dan ook door tot 2 juni dit seizoen.

We hebben in het bestuur ook een vergadering gehad met onze jeugdafdeling en in die vergadering zijn verschillende zaken aan de order geweest. Er is dan ook afgesproken dat er meerdere malen per seizoen een gesprek zal plaatsvinden met de afdeling jeugd, zodat we goed van elkaar op de hoogte blijven hoe het reilt en zeilt binnen onze jeugdafdeling.

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden hoe we in de toekomst verder gaan met de samenwerking van ons dameselftal met die van Alteveer.

Ook onze elftallen zijn op die van de dames na voorzien van nieuwe tenue ’s.

Voor hen die dit hebben geregeld is echt wel een pluimpje waard, want daar zijn heel wat gespreken aan vooraf gegaan. Wat betreft onze reclameborden blijven we mooi in evenwicht, zo af en toe verdwijnen er enkele. Maar de mensen die hiervoor hun best doen krijgen het altijd nog weer voor elkaar om zoveel mogelijk borden geplaatst te krijgen.

En zoals jullie het vast wel al hebben vernomen dat wij als voetbalvereniging een mooi bedrag van ruim € 1600 euro hebben mogen ontvangen van de Rabobank. Het bestuur dankt alle stemmers en de Rabobank hartelijk.

Verder zien we vaak dat teams zich niet houden aan de kleedkamerindeling op het publicatiebord. De indeling wordt gemaakt zodat de teams allemaal een ruimte hebben voor, tijdens en na de wedstrijden. Dus houdt jullie aan de indeling die op het publicatiebord staat vermeld, zodat alles zo soepel mogelijk kan verlopen.

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij als vereniging ook weer een nederlaagtoernooi organiseren. We zijn druk bezig met het uitnodigen van verenigingen, maar kunnen jullie wel al mededelen dat de eerste wedstrijd al vast ligt. Die zal zijn tegen Veendam 1894 op donderdag 30 augustus. De datum voor de overige wedstrijden zijn 25 en 28 augustus.

Verder willen wij jullie onder de aandacht brengen over het afzeggen van het spelen van wedstrijden. Jullie weten dat er elke zaterdag gevoetbald moet worden, zowel in een elftal als in een zevental. Daarom de oproep hou jullie beschikbaar op de zaterdag. Vergeet niet dat jullie een team zijn en als je gaat opzeggen, om wat voor redenen dan ook, jullie teamgenoten in de steek laten.

Er zijn ook weer diverse activiteiten op de Boskamp plaatsvinden. Op zaterdag 31 maart was er een kantinefeest met een live optreden van de groep 5th Wheel en niet te vergeten op vrijdag 27 april de koningsdagactiviteiten. Verder moeten wij jullie helaas mededelen dat de Univé voetbaldagen dit jaar geen doorgang vindt op ons voetbalveld, dit heeft diverse redenen.

Nu ik dacht zo dat jullie wel weer op de hoogte zijn wat er reilt en zeilt binnen jullie vereniging.

 

Vr.gr. Bert Hartsuiker.     

Uit de bestuurskamer maart 2018

Beste sportvrienden van onze club,

Allereerst begin ik met de droevige mededeling die wij ontvingen dat op 20 februari, op 69 jarige leeftijd is overleden onze hoofdsponsor Wim v/d Hende. Van den Hende was sinds 2015 hoofdsponsor van onze club en al jarenlang bordsponsor. Namens onze vereniging veel sterkte voor zijn kinderen en verder familie.

Nu de winter op zijn retour lijkt beginnen wij  aan de 2e helft van de competitie. As zaterdag 10 maart beginnen de wedstrijden weer en is er weer volop activiteit op de Boskamp.

In de wintermaanden hebben de jeugdteam getraind in De Bast zodat ze hun conditie en techniek op peil konden houden. De Jo 08 t/m Jo 11 hebben traditiegetrouw deelgenomen aan het Eltje Vieregge toernooi in Vlagtwedde. Ook hier waren de resultaten bemoedigend.

De velden zijn nu weer enigszins bespeelbaar en er kan weer lekker buiten op het veld worden getraind.

Onze jeugd is opnieuw ingedeeld in de zgn “voorjaarscompetitie” en krijgen nieuwe tegenstanders waaraan ze zich sportief kunnen meten en hopelijk zijn er in mei weer de nodige kampioenen te feliciteren. Het plezier hangt natuurlijk niet af van het wel of geen kampioen worden maar daar spelen we wel voor, toch?

Alle team wensen wij dan ook veel succes in de 2e helft van de competitie.

Tijdens de wintermaanden was er weer de winterklaverjascompetitie in de kantine. Deze competitie wordt over 10 maandagavonden gehouden. 19 maart as is de laatste ronde en wordt de winterkampioen bekend.

17 februari was er de jaarlijkse voetbalquiz in de kantine. De kwis die al jaren georganiseerd wordt door Rick Wakker was zeer geslaagd en met 22 koppels “uitverkocht”.

23 februari was er het jaarlijkse darttoernooi wat is georganiseerd door Harm Jan Hartsuiker en Stefan Sterenborg. 22 deelnemers en een mooie avond voor de kantine.

Tevens werd er afgelopen januari het clubkaarten georganiseerd. Verschillende verenigingen uit de regio komen met 1 of 2 teams bij onze vereniging en spelen om de dagprijzen. Ook dit zijn de leuke avonden voor de vereniging.

Zo zie je maar dat er ook in de voetbalstille periode wel degelijk wat te doen is bij de club.

Voor een ieder die op welke manier heeft bijgedragen aan het slagen en organiseren van deze activiteiten hartelijk dank.

Als het voetbal weer begint is het natuurlijk vanzelfsprekend dat:

 • De kantine open is. Er thee wordt gemaakt in de rust
 • De kachel brand.
 • De kleedkamers en de kantine netjes en schoon zijn.
 • De velden zijn gemaaid, de lijnen gekalkt
 • Het blad is verwijderd en het sportpark er netjes bijligt.
 • De teams worden begeleid door onze jeugdleiders.
 • De teams worden getraind door onze jeugdtrainers.
 • De supporterscommisie acties op touw zet.
 • De vrijdagmorgengoep ieder vrijdag paraat is.
 • De wedstrijden onder leiding staan van een scheidsrechter.
 • Onze gastheren de gasten ontvangen en begeleiden.
 • Er een hapje en een drankje geserveerd wordt door het kantinepersoneel.
 • Alle werkzaamheden die niet zijn genoemd maar wel degelijk gedaan moeten worden en wij heel normaal vinden.

 

Niets is vanzelfsprekend en niets gebeurt vanzelf. Bovenstaande gebeurt alleen door de vrijwilligers die hart voor onze club hebben en die wij enorm dankbaar zijn voor het werk wat ze er in steken.

Het zou dan ook fantastisch zijn als er zich nog meer mensen aanmelden die mee willen helpen om onze club draaiende te houden. Voor elk is er wat wils en wij snappen dat de één er wat meer tijd in kan steken dan de ander maar dat is helemaal niet erg. Dus mensen meldt je aan en wacht niet tot je gevraagd wordt, want vele handen maken…………..

In januari is het contract met onze hoofdtrainer Richard Streuding met een jaar verlengt. Ook onze verzorger Bram Hulzebos heeft weer bijgetekend. Bram is ook verzorger voor de jeugdleden en niet alleen voor de senioren, dus als je een blessure hebt neem gerust contact op met Bram voor een behandeling of advies.

Wij zijn blij dat beide heren hebben verlengt en wensen ze veel succes voor de rest van het seizoen.

Tevens zijn we blij dat in de winterstop onze shirtsponsor van het 2e elftal dakdekkersberdrijf J. van Dijk uit Froombosch voor 5 jaar heeft bijgetekend. Ook de sponsor van onze jo17-1 heeft weer bijgetekend. John Meinds “de Echte Bakker” uit ons dorp is al jaren lang sponsor van onze jeugd en zorgt ervoor dat ook de JO17 binnenkort in het nieuwe tenue kan spelen.  De nieuwe shirts zijn besteld en worden binnenkort verwacht.

Alle sponsoren hartelijk dank voor jullie steun!!!

Zo zie je maar ook in de winter gebeurt er genoeg bij de club.

Namens het bestuur heel veel succes en plezier.

 

Rene Jonker

maart 2018

 

 

Uit de bestuurskamer mei ’17

Beste voetbalvrienden,

In het laatste overleg is mij gevraagd om een stuk te schrijven namens het bestuur. Het is alweer mei en het einde van het seizoen is alweer in zicht. Ik wil graag een paar onderwerpen bespreken.

Bier
Onze voorzitter heeft in zijn vorige verslag al aangestipt dat we per 1 juni 2017 zullen gaan overstappen naar Amstel Bier. Amstel is bezig om bij diverse verenigingen hun merk, plus overige zaken, aan te kunnen bieden. Wij denken met Amstel een goede partner te hebben gevonden, die ook zeker bij onze leden in de smaak zal gaan vallen.
Namens het bestuur willen wij Wieninger en dan vooral Harry Timmermans bedanken voor de zeer goede relatie en ondersteuning van onze vereniging de afgelopen jaren.
Voorzitter In het afgelopen overleg is René Jonker bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vv Onstwedder Boys. Hij zal bij goedkeuring van de leden in november dit jaar, onze nieuwe voorzitter gaan worden. René zal de moeilijke, maar niet onmogelijke taak krijgen om Luuk Bruggers te gaan opvolgen. Tot die tijd zal onze huidige voorzitter zoals altijd, zich 100% blijven inzetten voor onze vereniging.

Kantine
In en om de kantine zijn al diverse zaken aangepakt. Te denken valt aan het schilderwerk, gordijnen etc.
Binnenkort zullen er nog meerdere zaken worden vernieuwd. Wij houden jullie op de hoogte.

Zaterdag/Zondag
Ik heb mijn hele “carrière” gevoetbald op de zaterdag en vond zelf de zondag geen optie. In mijn tijd was de zondag zogenaamd een hoger niveau, meer spelers, meer teams. Anno 2017 is de tendens anders. Volgens de KNVB zijn er diverse ontwikkelingen gaande dat het zondag voetbal op zijn retour is. Zo zou het aantal leden bij de zondagclubs hard teruglopen, minder mensen komen op zondag kijken en op zaterdag zou er geen plek meer zijn om je auto te parkeren bij de vereniging. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat inderdaad het zondag voetbal aan het opschuiven is naar de zaterdag. Zo hebben 16,2% van de clubs die 4 jaar geleden nog alleen op zondag spelen, meerdere teams ingeschreven voor de zaterdagcompetitie. Volgens de KNVB is het aantal mannelijke senioren elftallen in de zondagcompetitie met 10,7% gedaald. Terwijl de teams op zaterdag met 7,4% zijn gegroeid de afgelopen 4 jaar.
Binnen onze vereniging is er sprake van een stabiel aantal leden en zullen wij niet op de zondag gaan spelen. Echter, de wereld veranderd en als vereniging moet je hier naar mijn mening in meegaan. De voetbalconsument wil zijn/haar vrije tijd steeds liever zelf indelen. Dit seizoen spelen de dames 7×7 competitie op de vrijdagavond. Ze spelen een najaar en een voorjaars competitie. Ik ben zelf een aantal keren op vrijdagavond wezen kijken en moet zeggen, een prima avond om te voetballen of te kijken. Op 12 mei zullen de dames vanaf 19.30 uur op onze Boskamp hun laatste competitiewedstrijd spelen en wellicht om het kampioenschap. Of de vrijdagavond een serieuze speeloptie is moeten we nog maar eens een keer bespreken, maar de tijd dat we alleen op zaterdag nog gaan spelen is wellicht voorbij.

VOG-verklaring (Verklaring omtrent het gedrag)
Binnen onze vereniging hebben we al een tijdje een vertrouwenspersoon, dhr. A. Vermaat. De volgende stap is, om VOG-verklaringen aan te vragen voor onze vrijwilligers.
NOC*NSF heeft onze vereniging de mogelijkheid gegeven om voor onze vrijwilligers, kosteloos VOG-verklaringen aan te vragen.
Wij zullen dit in fases uit gaan voeren en zullen beginnen met onze jeugdtrainers en jeugdleiders. De aanvragen worden door de secretaris klaargezet in ‘Justis’. Vervolgens, zal de vrijwilliger een mail ontvangen van Justis, dat is de ‘Ministerie van Veiligheid en Justitie’. In de mail staat duidelijk vermeld, welke stappen er moeten worden ondernomen. Een persoonlijke DigiD-code is daarvoor vereist. De VOG-verklaring zal naar het adres van de vrijwilliger gestuurd worden. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan graag even mailen naar: Secretaris.oboys@hotmail.com.

Koningsdag
Nogmaals wil ik graag namens het bestuur, het Oranjecomité, de supportersvereniging en de vele vrijwilligers hartelijk bedanken voor de fantastische Koningsdag, die we samen op ‘De Boskamp’ hebben mogen beleven!

Namens het bestuur,
Arjan Huls

 

Van de bestuurstafel

Beste voetbalvrienden,

Afgelopen dinsdag 31 januari, hebben we onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar gehouden. Ondanks het feit dat de competitie nog maar “koud” weer op gang is gekomen zijn er altijd ontzettend veel zaken te regelen en onderwerpen waar energie op gezet moet worden. Met het leeuwendeel zal ik jullie als lezer niet belasten. Een paar onderwerpen wil ik aanroeren.

Vrouwensenioren                                                                                                                                                                      Elders op deze site heb ik een artikeltje geschreven waarin ik vrouwen/meiden oproep zich aan te melden voor een dames senioren elftal. Als bestuur hebben we een constante wens dat we damesvoetbal bij de Onstwedder Boys weer in de benen krijgen. Daarom hebben we afgesproken dat we met een klein clubje de koppen bij elkaar gaan steken om te kijken hoe we meiden kunnen enthousiasmeren om de voetbalsport actief te gaan bedrijven. Goede ideeën en tips zijn van harte welkom.

Bier                                                                                                                                                                   Het mag zo langzamerhand als bekend worden beschouwd dat de club per 1 juni a.s. overstapt van “Wieninger Bieren” naar een ander merk. Zo mogelijk Amstel. Voor een flinke groep wordt dat als een overwinning gevierd. Voor het bestuur en metname de penningmeester levert het de nodige hoofdbrekens op. Want plat gezegd : “dit gaat geld kosten” . Daarnaast kost het de nodige vrijwilligersuren. Zo liggen de eerste gesprekken met een bier leverancier al weer achter ons. We doen ons best het financiële gat zoveel mogelijk dichten. Helemaal zal dat niet lukken omdat de leverancier van Wieninger ons fors sponsorde.      En dat betekent dat een biertje m.i.v de zomer iets meer gaat kosten. Of een ander merk dan ook zoveel lekkerder smaakt ………………….?

Verklaring Omtrent Gedrag                                                                                                                          Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een bepaald persoon in het verleden, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er zijn steeds meer clubs die een dergelijke verklaring vragen van vooral functionarissen die met jeugdigen werken. Ook Onstwedder Boys zal zich inzetten om zoveel mogelijk van de zo genaamde “VOG’s” binnen te krijgen van jeugdleiders en trainers.

Annuleringen en verschuivingen wedstrijden                                                                                               In toenemende mate heeft onze wedstrijdsecretaris Bert Hartsuiker te maken met wedstrijden die niet door gaan of opnieuw moeten worden ingeroosterd. Voor zover dat het gevolg is van weersomstandigheden is dat geen probleem. Dat noemen we overmacht. Hetzelfde geldt voor blessures. De laatste twee jaar lijkt het wel of onze club door een tsunami van blessureleed wordt geteisterd. Maar het moet gezegd…… vaak hebben we ook de indruk dat sommigen wel heel gemakkelijk afmelden. Als team niet op komen dagen kost punten en boetes en leidt tot frustratie bij degenen die graag willen ballen. Verschuiven van wedstrijden kost de wedstrijdsecretaris veel tijd en moeite. Om tureluurs van te worden. Daarom een oproep vanuit de bestuurs- kamer : “Speel als het enigszins mogelijk is !! “. Oma is de hele dag jarig en van winderigheid hebben we op “de Boskamp” geen last.

Sponsoring                                                                                                                                                            Een doorlopend item. De supportersvereniging haalt met regelmaat nieuwe bord sponsoren binnen. Menig bezoekende partij, scheidsrechter of KNVB bobo verwonderd zich over het aantal borden dat bij “de Boys” hangt. De laatste maanden zijn daar weer een aantal bijgekomen zoals die van Gasterij Smeerling, HVK Installatietechniek Stadskanaal en Dakgootpreventie Huiting Holte-Onstwedde.                 Het laatste sponsor nieuws is dat Prenger&Hoekman fysiotherapie een massagetafel gaat schenken en Aannemersbedrijf Wubs balsponsor is geworden. orden. De naam van CO-sponsor COOP Jan Schut prijkt inmiddels op het welkomstbord bij de scheidsrechters ruimte nadat hij eerder het eerste elftal in nieuwe trainingspakken stak.                                                                                                                                                   Kledinglijn                                                                                                                                                       Naast de nog lopende contracten met Dakdekbedrijf van Dijk en Arjen Borgers tweewielers, zijn voor alle teams sponsoren gevonden voor nieuwe tenues. Het aangaan van contracten, het maken van prints en de levering kost soms veel tijd. We vragen daarvoor geduld en begrip. Aan de schare shirt sponsoren is toegevoegd Bautechniker Gunther Terfehr uit Rhede, Electrotechnisch Buro R.P. Dijkman, Van der Velde transport Nwe Pekela, Grondverzet Van der Wal Blijham en SPARTA Nederland/Arjen Borgers Tweewielers.  De shirts voor het kantine personeel zijn binnen en worden binnenkort gedragen.

Update kantine en onderhoud gebouwen                                                                                                         De nieuwe gordijnen zijn inmiddels geleverd door Naai Atelier Anneke. Het schilderwerk door SW Schilders- wacht Winschoten wordt binnen afzienbare tijd afgerond. De rest van het werk zal rond “NL Doet dag” een aanvang nemen.

Tot zover een impressie.

HOUDT IN U KOOPGEDRAG REKENING MET ONZE SPONSOREN. ZE ZIJN HET WAARD !!!!!                Bij elke levering van waar, materiaal of dienst aan de v.v. Onstwedder Boys zit wel een stuk sponsoring

 

Luuk Bruggers

voorzitter

 

 

 

Uit de bestuurskamer januari 2017

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Allereerst de beste wensen voor 2017! Hopelijk brengt ons dit veel gezondheid en sportief succes.
Over sportief succes had onze jeugdteams niet te klagen. Maar liefst 4 kampioenschappen in de najaarsreeksen. Jo 13-1, Jo 11-2, Jo 11-3, Jo 9-2 zijn eerste in hun competitie geworden. Keurig gedaan jongens en meiden. Jo 13-2, Jo11-1 en jo-9-1 zijn op de tweede plaats geëindigd wat ook een felicitatie waard is. Voor de teams die het niet is gelukt om kampioen te worden is er in de voorjaarreeksen een nieuwe kans. Veel blijven trainen en goed je best doen, dan komt het goed.
Het is op dit moment winterstop en dus zijn er geen wedstrijden.
Voor het eerste elftal is de eerste seizoenshelft redelijk verlopen. Met een 5e plaats op dit moment kan er nog volop naar boven worden gekeken. Een periodetitel zou mooi zijn en behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Als de 4 geblesseerde terugkomen wordt de concurrentie weer groter en zal het nivo verder opgekrikt moeten kunnen worden door onze trainer Fokke de Jonge, die overigens volgend jaar trainer wordt van vv Sellingen.
Een deel van het 1e elftal neemt op dit moment deel aan het Indoor Soccer toernooi in Winschoten en onze jongens hebben inmiddels, via 2 voorrondes zich geplaatst voor de finaleavond welke op 6 januari gehouden wordt.
Voor het 2e elftal is het eerste competitiedeel wat stroever verlopen. Mede door blessures en het afstaan van spelers aan het eerste hebben zij lang niet altijd met hun vaste groep kunnen spelen wat de resultaten niet positief hebben beïnvloed. Zij bezetten op dit moment een negende plaats.
Het derde elftal bezit op dit moment een keurige 4e plaats. Volhouden mannen!!
De eerste aanzet tot het aanpakken van de kantine is gegeven. Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de gordijnen inmiddels opgehangen en dit geeft direct al een heel andere sfeer. Ook is er een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. De verdere aanpassingen zullen komende maanden zijn beslag krijgen.
Ook het schilderwerk vordert gestaag. Alle rotte plekken zijn inmiddels hersteld en de grondverf is aangebracht. Komend voorjaar zullen alle kozijnen afgelakt worden waarna het er weer keurig verzorgt uitziet. Met dank aan onze sponsor SW vastgoedverbetering die het herstel- en schilderwerk uitvoert.
De supporterscommissie heeft weer een succesvolle actie gehouden door de verkoop van kerst- en suikerbroden die door de jeugdleden aan de man zijn gebracht. De opbrengst was prima en iedereen die meegeholpen heeft hartelijk dank hiervoor. Mede door deze acties kunnen wij de contributie laag houden.
Het terrein van de Boskamp is door de vrijdagmorgengroep winterklaar gemaakt en ziet er ook keurig uit. De complimenten die wij krijgen van bezoekers stimuleert ons toch om het ook zo te houden. Dus een oproep aan iedereen: Als je rommel ziet liggen, pak het even op en gooi het in de prullenbak. Zo heeft iedereen het wat makkelijker en draagt elk zijn steentje bij om het sportpark netjes te houden. Dit geldt zeker ook voor de kleedkamers. Wees zuinig op spullen van een ander. Ook bij uitwedstrijden. Zie je zaken die kapot zijn meldt het ook zodat wij het kunnen repareren.
Er zijn vier nieuwe sponsoren bereidt gevonden om vijf jeugdteams in nieuwe tenues te steken.
Zandhandel en transportbedrijf HH v/d Velde uit Nieuwe Pekela, Loon- en grondverzetbedrijf van der Wal uit Blijham, Dijkman Electrotechniek uit Onstwedde en Bouwbedrijf Terfehr uit Rhede (Duitsland). De tenues worden na de winterstop verwacht. Hiermee zijn de meeste teams inmiddels voorzien van onze nieuwe kledinglijn en speelt nu bijna de hele vereniging in onze nieuwe tenues.

Tot slot wil het bestuur jullie uitnodigen voor de nieuwjaarsvisite die gehouden wordt op 14 januari om 19:30 uur in de kantine.

Verder rest mij iedereen te bedanken voor het vele werk dat is gedaan op welke manier dan ook.

Namens het bestuur,
René Jonker

Algemene Ledenvergadering 2016

Dinsdag 8 november j.l. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering die redelijk werd bezocht, in totaal 35 aanwezigen.

De belangrijkste mededeling die door voorzitter Luuk Bruggers werd gedaan was het besluit om het contract van Fokke de Jonge niet te verlengen en we dus aan het eind van dit seizoen afscheid van hem zullen nemen.

Door vice-voorzitter René Jonker werden ook een aantal punten benoemd, nadruk lag hier met name op het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het schilderwerk buiten, daarnaast heeft een aparte commissie de opdracht gekregen de kantine te ‘verfrissen’ deze metamorfose zal de komende maanden z’n beslag krijgen.

Vorig jaar is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd en destijds is de toezegging gedaan dat binnen 5 jaar alle teams in nieuwe tenues zouden spelen, tot ons grote genoegen zijn we na anderhalf jaar veel verder dan we hadden verwacht en mogen steeds meer teams ons nieuwe tenue wekelijks dragen, met name dankzij de steun van een aantal sponsoren.

Onze jeugdcommissie heeft na het afscheid van Koen Schaap nu weer uitbreiding gekregen met Sven Jaegers en Nick Wagenaar.

Binnen het bestuur waren Wubbe Prins en Gert Veldhuis aftredend en herkiesbaar, zij zullen wederom voor een periode van 3 jaar zitting blijven nemen in het bestuur.
Secretaris Klaas Dirk Hilgenga heeft besloten na een periode van 3 jaar afscheid te nemen, Anita Beikes zal deze taak van hem overnemen.

Financieel gezien staat onze vereniging er goed op, de financiële positie is de afgelopen jaren sterk verbeterd, echter door de genoemde investeringen in het schilderwerk en de kantine zullen we het komend jaar hier iets op interen.

Tijdens de rondvraag worden o.a. vragen gesteld over het bier dat wordt getapt in de kantine, afgesproken is dat de komende weken in een kleiner comité hier nadrukkelijker naar zal worden gekeken, met name voor wat betreft het kostenplaatje.
Ook kwam er nog een vraag over de Voltreffer die helaas ter ziele is gegaan vanwege het gebrek aan kopy, tijdens de vergadering werd nogmaals een dringend beroep gedaan op de leden om nieuws, verslagen, etc. aan te dragen zodat deze op de site kunnen worden geplaatst, ook staat het bestuur open voor initiatieven als bijvoorbeeld een maandelijkse nieuwsbrief.
Resumé
Gezamenlijk zijn we als club op de goede weg en prijzen we ons als bestuur erg gelukkig met de vele vrijwilligers die ons daadwerkelijk tot een club maken!