Categorie: Uit de bestuurskamer

Nieuw scorebord Onstwedder Boys

Na dertig jaar trouwe dienst was het oude scorebord op de Boskamp aan vervanging toe.

Deze is dan ook vervangen door een prachtig modern exemplaar die is aangeboden door Bouwbedrijf Schreuder:  www.schreuderbouwbedrijf.nl . Lange tijd was Schreuder gevestigd in Onstwedde en sinds een paar jaar bedienen zij hun klanten vanuit Stadskanaal.

Eigenaar Hendrik Schreuder is al jarenlang bordsponsor van onze club. Wij waarderen het enorm dat dit nieuwe scorebord aan de club is geschonken en hopen er veel plezier van te hebben.

We kunnen weer jaren vooruit!

Hendrik bedankt!

Het bestuur.

Verslag Algemene Ledenvergadering  27 november 2023

Beste leden, donateurs en vrijwilligers,

Maandag 27 november werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 38 personen en 12 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur  de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bij de mededelingen zijn alle geledingen van de club kort besproken en desgewenst toegelicht.
Tevens is er aandacht besteed aan het drugsgebruik binnen de sportverenigingen. In de Kanaalstreek komt dit blijkbaar regelmatig voor. Uit de media kon vernomen worden dat er zich bij andere verenigingen al voorvallen hebben voorgedaan t.a.v. drugsgebruik. Bij onze club zijn deze voorvallen (gelukkig) niet bekend.
Het beleid van de club is hierin ook heel duidelijk: Wij tolereren dit als club absoluut niet. Als wij drugsgebruik, het handelen- of het in bezit hebben van drugs constateren zal er geen excuus zijn en wordt de betreffende persoon de toegang tot de club geweigerd voor een nader te bepalen periode.
Wij, als bestuur hopen deze maatregel niet toe te moeten  passen maar zullen ook niet schromen om het uit te voeren als de situatie daarom vraagt.
Ook is er gesproken over het rookvrij maken van het sportpark maar zoals zo vaak zijn hier de meningen ok over verdeeld. Het bestuur zal hier op een later moment op terugkomen.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en er werd toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders. Na de winterstop wordt er nog een extra team toegevoegd door het groeiende aantal jeugdleden.
Het ledenbestand is ten opzichte van vorig seizoen iets gestegen.
Spelende senioren verdeeld over 3 elftallen, 1 heren 7×7 en 1 dames 7×7 zijn totaal 91
Op dit moment zijn er 112 jeugdleden.
Niet spelende KNVB leden, rusten leden en donateurs zijn op dit moment 126

Voor het 1e elftal is Erik Beikes de nieuwe leider vanaf dit seizoen en hebben Koos Smith en Aike Wilzing het leiderschap van het 2e op zich genomen.
Ook zijn we blij te kunnen melden dat het contract met onze trainer, Harold Molanus is verlengt voor nog een seizoen. Dit geldt ook voor de verzorger Bram Hulzebos en 2e trainer Gerrie Koster. Als club zijn we hier erg blij mee.

Bouwbedrijf Schreuder heeft de club een nieuw digitaal scorebord geschonken. Als club zijn we hier erg blij mee en waarderen dit enorm.
Vaste kledingsponsor van het 3e elftal, sinds vele, vele jaren, “Uw slager Hemmen” van Mark Visser heeft de strijders van het 3e voorzien van nieuwe tenues en trainingsjacks. Ook hiervoor veel dank.
Het contract met onze hoofdsponsor Beikes Schilderswacht is verlengt tot en met augustus 2028 waar wij heel blij mee zijn.
Ook heeft Beikes Schilderswacht nieuwe uit-teneus voor de senioren beschikbaar gesteld zodat we er weer spik en span bijlopen.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames en heren die ons helpen met de kantinediensten. Ook hebben we een schoonmaakster gevonden voor de kleedkamers en de kantine.

De supporterscommissie  heeft weer een aantal acties gepland waaronder de kerstbrodenactie in december. Ook zijn er andere leden in de supporterscommissie gekomen.
Danielle Meinders en Gerwin de Wijk zijn gestopt ( hartelijk dank voor jullie inzet. Als vervangers zijn Marcel Paans, Darien Deuring en Anita Wilzing bereidt gevonden om zitting te nemen in deze commissie. Top!

Ook werd er teruggeblikt op ons 60 jarig jubileum in oktober. De festiviteiten zijn door veel clubmensen bezocht en kunnen dus terugkijken op een mooi jubileumfeest. Veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder de jubileum commissie.
Ter ere van dit jubileum heeft familie Lutjeboer een nieuwe jubileumvlag aan de club geschonken en van de familie Waalkens ontvingen we een ingelijst shirt van 50 jaar oud met de ouderwetse “V’ erop.

Financieel:
Nadat onze penningmeester een zeer duidelijke uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. Met name het goed letten op de kosten heeft hier toe geleid evenals de nieuwe sponsoren die onze vereniging ondersteunen en de bestaande sponsoren die de club trouw zijn gebleven.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en daarin geen bijzonderheden aangetroffen.

Ondanks het feit dat we er financieel redelijk goed voorstaan hebben we, met instemming van de vergadering besloten om vanaf komend seizoen de contributies wel te verhogen. Dit is nodig om de stijgende kosten op te vangen. Met name de energiekosten hakken er flink in.

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Senioren                             € 150,00               was        €144,00

Junioren                              € 90,00                 was        € 85,00

7×7 heren                           € 80,00                 was        € 75,00 (wel trainen)

7×7 Dames                         € 35,00                 was        € 30,00 (niet trainen)

Donateurs                          € 25,00                 was        € 20,00

Rustende leden                € 50,00                 was        € 45,00

Trainende leden               € 50,00                 was        € 45,00

Sportpark en gebouwen:
Er werd een toelichting gegeven op het agendapunt onderhoud en onroerend goed. De speerpunt zal in 2024 nog steeds “verduurzaming” zijn. Er is al heel wat gedaan t.a.v. verduurzaming. Alle verlichting zowel op het veld als binnen in de gebouwen is inmiddels voorzien van LED verlichting. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken om het gasverbruik te verlagen en hiervoor een ander systeem van verwarmen toe te passen.
Ook werd er een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden die op en rond “De Boskamp” uitgevoerd zijn. De nieuwe kantinevloer is inmiddels aangebracht en daarmee is bijna de hele kantine verbouwing klaar. Alleen de hal zal nog volgen.
Een resultaat om trots op te zijn.

 Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar was onze penningmeester David Bots. David heeft aangegeven nog een termijn verder te willen en is herkozen. Dank voor je inzet David!

Lid van verdienste:
Jan Huiges is benoemd als lid van verdienste.
Van 1969 t/m 1973 is Jan jeugdleider geweest en jarenlang leider van diverse seniorenelftallen. Dit deed hij in de periode van 1973 t/m 1987.
Vanaf 1970 was Jan enkele jaren jeugdbestuurslid en heeft hij nog training gegeven aan de lagere seniorenteams. Ook staat jan al jaar en dag bekend als scheidsrechter van de club. Eerst zowel senioren als bij de jeugd en de laatste jaren als jeugdscheidsrechter.
Verder houd hij zich nog bezig met de onderhoud van de velden.
Jan is lid vanaf het 1e uur en dus al 60 jaar lid van de club. Gezien ons 60 jarig bestaan dit jaar vonden wij het dik en dik verdiend om hem het lidmaatschap van verdienste toe te kennen.
Middels een oorkonde en een bos bloemen werd hij bedankt voor het werk wat hij bij de club heeft gedaan.

.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt evenals de aanwezige leden voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.
Dit zijn geen notulen van de vergadering maar is bedoeld om de mensen die er niet waren ook te informeren.

Namens het bestuur,
Rene Jonker

Top prestatie

Ons 1e elftal heeft afgelopen weekend een top prestatie geleverd door te promoveren naar de 3e klasse.

Onder warme omstandigheden en in een sfeervolle ambiance is het ze gelukt om buurman SJS op het veld te verslaan en daardoor te promoveren.

Niet alleen ons 1e elftal heeft een mooie prestatie neergezet maar net zo belangrijk is de prestaties van al onze vrijwilligers en supporters. De supporters waren in grote getale gekomen en hebben, samen met de SJS supporters een prima sfeer voor de boys gecreëerd. De rookpotten van de sfeergroep waren prachtig om te zien.                                         

Bij de jeugd waren er ook vele kampioenen te huldigen in het afgelopen seizoen. Onze jeugdafdeling is iets om trots op te zijn en is de basis van onze club.

Het 2e en 3e elftal hebben hun seizoen erop inmiddels ook op zitten. Beide teams keurig in de middenmoot geëindigd. Prima prestaties!

Voor de heren 7×7 was het na de winter problematisch om hun wedstrijden te spelen. Niet omdat er niet genoeg spelers waren want dit was goed voor elkaar maar omdat de tegenstanders het vaak liet afweten.

Ook voor de dames 7×7 was het lastig om telkens 2 teams op de been te krijgen. Komend jaar gaan we dan ook terug naar 1 team maar we willen het vrouwenteam zeker behouden voor de club.

Ook veel dank aan alle vrijwilligers van de vrijdagmorgengroep, de kantinemedewerkers, jeugdleiders en -trainers, jeugdcommissie, scheidsrechters, supporterscommissie, kaartverkopers, koffiedames, gastheren en -vrouw, wasvrouwen. Jullie inzet was top dit seizoen.

Telkens als er een beroep op jullie gedaan werd stonden jullie maar weer klaar voor de club. Grote klasse en wij hopen volgend seizoen weer op jullie steun en hulp te mogen rekenen.

We gaan met dezelfde hoeveelheid jeugdteam volgens seizoen weer beginnen en ook de seniorenteam blijven ongewijzigd. 3 elftallen een heren 7×7 en een dames 7×7.

Nu nog één afsluiter voor dit seizoen en dat is de wedstrijd tegen FC Groningen op zaterdag 8 juli om 15.00 uur.

De wedstrijd wordt gespeeld ter ere van ons 60 jarig bestaan in oktober.

Voor deze wedstrijd zullen we wellicht nog 1 keer een beroep op jullie doen om te helpen maar ben ervan overtuigd dat ook dit goedkomt.

Voor wie nu voetbalvakantie heeft, geniet ervan en we zien elkaar op 8 juli.

 

Namens het bestuur,

Rene Jonker

Verslag Algemene Ledenvergadering november 2022

Beste leden,

Woensdag 15 november hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 45 personen en 9 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk goed te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bij de mededelingen zijn alle geledingen van de club kort besproken en desgewenst toegelicht, ook kwam het wel en wee van de club hier aan de orde. Hierbij is het nog bijzonder te vermelden dat Bram Hulzebos al 25 jaar in dienst is als verzorger.
Dit is redelijk uniek te noemen voor een sportvereniging. In juni hebben we hier al aandacht aan besteed.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en er werd toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders. Na de winterstop wordt er nog een extra team toegevoegd, dit zal een jo 7 worden.
Het ledenbestand blijft vrij constant zonder al te veel schommelingen. Het ledenbestand is ten opzichte van vorig seizoen iets gestegen.

Zoals een heleboel verenigingen hebben wij ook nog een aantal vacatures die vervuld moeten worden.
Dit zijn:

 • Leiders voor het 1e en 2e Dit wordt nu opgepakt door bestuursleden maar dat is niet wenselijk.
 • (Jeugd-) scheidrechters vanwege uitdunning van ons korps. Om te voorkomen dat we mensen aan moeten wijzen doet het bestuur een beroep op de verantwoordelijkheid van de leden. Aanmelden kan bij David Bots.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames die ons helpen met de kantinediensten. Ook hebben we een schoonmaakster gevonden voor de kleedkamers en de kantine.
Speciaal benoemd wordt Danielle Meinders die de taak als gastvrouw gaat oppakken na het overlijden van Hans Oostwoud was hier een vacature ontstaan.

De supporterscommissie heeft weer een aantal acties gepland waaronder de kerstbrodenactie in december.

Nadat onze penningmeester een zeer duidelijke uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. We zijn het coronatijdperk redelijk goed doorgekomen. Met name het goed letten op de kosten en uitgaven heeft hier toe geleid evenals de leden en sponsoren die de club trouw zijn gebleven tijdens de laatste corona-periode.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en daarin geen bijzonderheden aangetroffen.

Omdat de vereniging gezond is hebben we besloten om voor komend jaar de contributies niet te verhogen.

Harm Visser gaf de toelichting op het agendapunt onderhoud en onroerend goed. De speerpunt zal in 2023 verduurzaming zijn. De bouwcommissie is druk bezig om allerlei verduurzamingen te onderzoeken. Wij hebben afgelopen jaren ook al heel wat gedaan (LED verlichting, zonnepanelen e.d.) maar gaan hier mee verder.
Ook gaf Harm een uiteenzetting van de werkzaamheden die op en rond “De Boskamp” uitgevoerd zijn. De nieuwe kantinevloer wordt in de zomerstop van 2023 vervangen.

Bestuursverkiezing:
Aftredend waren David Bots en Rick Wakker. David was herkiesbaar en heeft aangegeven nog een termijn verder te willen en is dus herkozen. Rick was niet herkiesbaar als bestuurslid maar blijft gelukkig wel lid van de jeugdcommissie. Rick werd bedankt met een presentje en een bos bloemen voor zijn inzet en inbreng.
Jan Hidde Wilzing is bereidt gevonden om Rick zijn plaats in te nemen in het bestuur. Jan Hidde is zeker geen onbekende in de club. Wij zijn blij dat hij het bestuur gaat versterken en we wensen hem daarbij veel plezier en succes.

Lid van verdienste:
Henk ( Freek) Moorlag is benoemd tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze club. Hij werkt al jaren bij de vrijdagmorgen groep, regelt de lotenverkoop, sponsorborden en is onze huisfotograaf. Als dank hiervoor heeft hij deze bijzondere lidmaatschap ontvangen en zeker verdiend. Uit handen van onze voorzitter ontving hij een bijbehorende oorkonde en een bloemetje.

Volgend jaar bestaat Onstwedder Boys 60 jaar en hiervoor zijn we bezig om een commissie op te zetten. Nadere berichtgeving  volgt ter zijner tijd.

We zijn blij dat we een nieuwe kledingsponsor hebben gevonden voor het 2e elftal.
CS Daktechniek, het bedrijf van Chris Strockmeijer, oud speler, zal het 2e elftal in het nieuw steken.
CS Daktechniek is de opvolger van onze sponsor van Van Dijk dakdekkersbedrijf die zijn bedrijf heeft beëindigd. We zijn Jans van Dijk dan ook zeer dankbaar voor zijn jarenlange sponsoring.
Later zullen we hier nog aandacht aan besteden.

Als dank aan alle vrijwilligers van de club en het besef dat we zonder hun geen vereniging kunnen zijn worden zij uitgenodigd voor een vrijwilligersavond op vrijdag 2 december.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt evenals de aanwezige leden voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.

Namens het bestuur,
Rene Jonker

ALV Onstwedder Boys

Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Onstwedder Boys op Woensdagavond 16 november 2022 om 20.00 uur in de kantine

De uitnodiging geldt voor de leden van de vereniging en ouders van leden onder de 16 jaar.

De van belang zijnde stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

Agenda

1. Opening

2. Notulen

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 maart 2022

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Pauze

4. Bouwzaken/duurzaamheid

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Contributie

9. Lid van verdienste

10. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en herkiesbaar is de heer David Bots en aftredend en niet herkiesbaar is de heer Rick Wakker. Op het moment van schrijven, heeft het bestuur nog géén kandidaat voor de functie van de heer Rick Wakker kunnen vinden. Deze functie is op dit moment vacant!
 • Eventuele (tegen) kandidaten kunnen, conform de hiervoor geldende regels, kandidaat worden gesteld door tenminste 5 (vijf) stemgerechtigde leden met een akkoordverklaring van de betreffende kandidaat. Deze kandidaatstelling kan tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Nieuwsbrief September 2022

Beste vrienden van Onstwedder Boys, 

In deze nieuwsbrief enkele updates over het wel een wee van het voetbal in Onstwedde.  

Eindelijk is het dan zover. De competities zijn begonnen of gaan beginnen. Na woeste arbeid en elegante oefeningen op trainingen zijn vanaf de jongste jeugd tot aan de oudste talenten klaar voor de competities.  

Allereerst speciale aandacht voor de vrouwen van Onstwedder Boys. Dit jaar gaan er twee 7×7 teams meedoen aan de competitie. Nadat eind vorig seizoen clubs als ZNC, Bellingwolde en Damacota het onderspit delfden, gaan nu clubs uit de gemeenten Westerwolde en andere clubs uit de gemeente Stadskanaal kennismaken met de voetbalkwaliteiten van onze dames. Schrijft u alvast in de agenda’s: Vrijdag 4 november speelt Vrouwen 2 in Onstwedde waarna Vrijdag 2 december Vrouwen 1 volgt.

In tegenstelling tot vorig jaar draaide het eerste elftal een ongelukkige voorbereiding. Trainer Zantinga is inmiddels druk doende om het spel zo te krijgen, dat Gerrit de score kan plussen bij de thuisploeg in plaats van de uitploeg. Inmiddels zijn er wel drie prima resultaten geboekt waar de selectie verder mee kan. Voor de beker werd gelijk gespeeld, 3-3 tegen WVV, de wedstrijd thuis tegen Holwierde werd met 3-0 gewonnen evenals de uitwedstrijd tegen BATO: 2-6.
In de competitie komt het eerste een aantal onbekende namen tegen. Drie ploegen uit Friesland zorgen voor een competitie met maar één derby tegen Mussel. 

Het tweede elftal staat in het teken van het voortbouwen op vorig seizoen. Ondanks de klassering onderin de competitie liet het team veel progressie zien. Spelers ontwikkelden zich onder de vleugels van Gerrie Koster. Dit jaar minder ploegen uit de stad, maar wel een derby tegen SJS 3 (oud 1ste). 

De talenten van het 3e gaan een uitermate fietsvriendelijke competitie tegemoet met ook nieuwkomers op de zaterdag PJC, SPW en Meeden. Ook oude bekenden Veelerveen/Westerwolde, Mussel en SJS zijn weer van de partij.  

De heren 7×7 zijn weer verder geprofessionaliseerd en hebben Elmar Bijl en Gerard Schaap weten te overtuigen bij dit team aan te sluiten. Bijl, jarenlang verdediger in het 1ste, moest echter wel eerst een proeftraining meedraaien waarna hij definitief is ingelijfd. Vrijdag 14 oktober gaat het 35+-team zijn kunsten vertonen op de Boskamp. 

Voor de overige jeugdteams zijn overal leiders en trainers gevonden. Enkele teams bouwen verder aan het uitstekende positiespel. Andere teams staan in de startblokken om dit te leren. In totaal gaat een mooi aantal van zeven jeugdteams de wei in. Mocht je nog wel een nieuwe Vivianne Miedema of een nieuwe Frenkie de Jong (her)kennen? Schroom niet om ze aan te melden bij de club. Zo spelen ook de komende jaren nog oranjehemden op De Boskamp. 

COVID 
Na twee COVID-jaren hopen we dit jaar op een rustig verloop van dit virus. Houd daarom rekening met elkaar en zorg er daarmee voor dat we het hele seizoen mogen voetballen en mogen nabespreken in de kantine zonder maatregelen.

Velden
Ondanks vroegtijdig stoppen van de trainingen op bepaalde velden en de belofte van de gemeente en de hovenier om bepaalde plekken te verzorgen, zijn de velden nog steeds beroerd. We blijven in contact met de gemeente over het onderhoud, maar tot op heden zorgt dit niet voor een goed (maar bovenal veilig) voetbalveld. Inmiddels is er een officiële klacht ingediend. 

Kantine
Sommige leden en bezoekers hebben het waarschijnlijk al gezien. De prijzen in de kantine zijn gestegen. We hebben de prijzen sinds 2019 niet veranderd, maar konden nu niet ontkomen aan het aanpassen van de prijzen. Inkoopprijzen zijn veelal minimaal 15 procent gestegen en we zien zelfs uitschieters naar +70%. 

Verder willen we vragen de statiegeldflesjes in de statiegeldbakken te deponeren. Deze berekenen we nog altijd niet door, omdat we hopen op jullie medewerking. 

Contributie
Ook dit jaar zijn we van plan de contributie samen met ClubCollect te innen. Na de pilot vorig jaar hebben we leden bevraagd en hoorden positieve geluiden. Voor meer info over ClubCollect: https://www.onstwedderboys.nl/contributie/

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar is er de Rabobank Clubsupport. Leden van de bank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Stemmen levert geld op en vorig jaar was dat zelfs € 1.876! Het doel van dit jaar zien jullie als jullie gaan stemmen   Stemmen kan tot 27 september in de Rabobank-app en op rabobank.nl/clubsupport

Massageruimte
Na de kantineverbouwing van voorgaande jaren is bestuurslid Onroerende Zaken Harm Visser samen met de vrijdagmorgengroep en de interieurcommissie druk bezig geweest met de verbouwing van de massageruimte. Onze Hoofd Medisch en Performance Bram Hulzebos was tevreden met het resultaat. Hopelijk kan hij hier ook de komende 25 jaar verschillende pijntjes behandelen.

Vacatures  
Naast de veelal positieve berichten hierboven, maken we ons ook zorgen over een aantal zaken. Veel werkzaamheden komen onevenredig veel op dezelfde schouders te liggen. We blijven daarom zoeken naar (o.a.) de volgende mensen.

 • Leider 1e en 2e Dit willen we invullen door iemand uit de club. Het is moeilijk om deze functie te vervullen vandaar ook deze oproep. Het team behelst vooral jonge spelers die voor elkaar door het vuur gaan. Sportief willen ze winnen, maar ze hebben het na de wedstrijd ook altijd gezellig in de kantine.
 • Scheidsrechters/spelbegeleiders. We zoeken nog enthousiaste mensen die willen fluiten op (voornamelijk) de zaterdagochtend. Dit kan op groot veld of als spelbegeleider bij de jongste jeugd. Voor aanmeldingen spreek gerust iemand van het bestuur aan of contacteer HarmJan Hartsuiker.
 • Aan vrijwilligers nooit gebrek. Maar zeker na de COVID-jaren, merken we dat het moeizaam is. Maar mocht je iets voor de club willen doen, dan verwelkomen we je graag! In de kantine, bij de jeugd, bij de vrijdagmorgengroep. Er is altijd wel wat te doen. En mocht het toch rustig zijn, dan compenseert de gezelligheid de stilte.

Tot slot wensen wij een ieder nog veel gezondheid toe en hopen we jullie komende zaterdag weer te zien op De Boskamp. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben? Stel ze gerust.  

Met sportieve groet, 
Het bestuur 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2022

Beste leden,

Afgelopen maandag 28 maart hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze ALV was in november gepland maar is vanwege corona maatregelen uitgesteld naar deze datum. Tevens was het een dubbele ledenvergadering omdat die van 2020 ook is vervallen door coronamaatregelen.

De opkomst was met 41 personen en 6 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk goed te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur  de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Vervolgens werd het corona tijdperk binnen de vereniging kort besproken en hoe we hier als club doorgekomen zijn.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders.
Het ledenbestand blijft vrij constant zonder al te veel schommelingen. Ondanks corona zijn we hier blij mee en dit geeft een goede basis voor de club.

Zoals een heleboel verenigingen hebben wij ook nog een aantal vacatures die vervuld moeten worden.
Dit zijn:

 • Schoonmaakster voor de kleedruimtes en de kantine m.i.v. komend seizoen.
 • Leiders voor het 1e en 2e Dit wordt nu opgepakt door bestuursleden maar dat is niet wenselijk.
 • (Jeugd-) scheidrechters vanwege uitdunning van ons korps.

 

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames die ons helpen met de kantinediensten.

De supporterscommissie kan vanaf nu weer de activiteiten oppakken nadat ze ruim een jaar niet veel hebben kunnen doen.

Nadat onze penningmeester uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. We zijn het coronatijdperk redelijk goed doorgekomen. Met name het goed letten op de kosten en uitgaven heeft hier toe geleid evenals de leden en sponsoren die de club trouw zijn gebleven tijdens de corona-periode.
Doordat de vereniging gezond is hebben we besloten om voor komend jaar de contributies niet te verhogen.

Als agendapunt kwam de WBTR aan de orde. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Dit is een wet waar alle verenigingen zich aan dienen te houden en waarbij het zaak is om bestuurlijke zaken en taken vast te leggen. Dit kan mogelijk leiden tot het aanpassen van de statuten. Doordat de statuten mogelijk aangepast moeten worden is het een verplichting om dit te bespreken in, en voor te leggen aan de ALV. Deze toestemming is unaniem gegeven waarbij we nu naar de notaris kunnen om de statuten te laten controleren in relatie tot de  WBTR zaken. In de ALV van november zullen we deze eventuele wijzigingen voorleggen aan de leden en na goedkeuring kan dit bekrachtigd worden.

Een ander agendapunt waar goedkeuring van de ALV voor nodig was, is ook besproken en toegelicht nl. de nieuwe vloer in de kantine.
Als afronding van de kantine verbouwing willen we nog de vloer vernieuwen. Hiermee is een dusdanige investering nodig dat we toestemming nodig zijn van de ALV. Deze toestemming is  unaniem gegeven door de aanwezige leden.
De verbouwingscommissie kan nu verdere stappen nemen en de uitvoering staat gepland voor in de zomerstop zodat aan het begin van het nieuwe seizoen de kantine helemaal gereed is.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar waren Harm Visser en Rene Jonker. Beide heren zijn opnieuw verkozen en zullen weer voor een termijn van 3 jaar onderdeel uitmaken van het bestuur.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt en de aanwezige leden waren bedankt voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.

Namens het bestuur,
Rene Jonker

ALV 28 maart 2022

Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Onstwedder Boys op

Maandagavond 28 maart 2022 om 20.00 uur in de kantine

De uitnodiging geldt voor de leden van de vereniging en ouders van leden onder de 16 jaar.
De van belang zijnde stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

Agenda

1. Opening

2. Notulen
      • Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 30 oktober 2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen
      • WBTR (De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Pauze

4. Bouwzaken
      • Vloer kantine

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Contributie

9. Bestuursverkiezing
     • Aftredend en herkiesbaar is de heer René Jonker en aftredend en herkiesbaar is de heer Harm Visser
     • Eventuele (tegen) kandidaten kunnen, conform de hiervoor geldende regels, kandidaat worden gesteld door          tenminste 5 (vijf) stemgerechtigde leden met een akkoordverklaring van de betreffende kandidaat. Deze   kandidaatstelling kan tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.

10. Rondvraag

11. Sluiting

In memoriam Jan Fennema

Jan Fennema

Donderdag 23 december ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Jan Fennema. Jan was een Onstwedder Boys man pur sang. Hij heeft een groot deel van zijn leven op “De Boskamp” rondgelopen.

De eerste stappen werden gezet als voetballer. Hij was onderdeel van het eerste elftal na de oprichting in 1963 dat in hun eerste seizoen, 1964-1965, als Onstwedder Boys direct kampioen werden en promoveerden naar de 1e klasse afdeling Groningen. Een lange periode als voetballer heeft Jan niet gekend.

Nadat hij op 27 jarige leeftijd was gestopt met voetballen was zijn carrière allerminst over bij de Boys. Je kunt zeggen: Het begon toen pas.

De kantine, dat was vele jaren zijn domein. Samen met anderen, waaronder Henk en Jantje Lukens bracht hij er de dinsdag en donderdag tijdens de trainingsavonden en de hele zaterdag door. Ook tijdens de kaartavonden was hij van de partij om voor een natje en een droogje te zorgen.

Van 1972 tot 1988 zat Fennema in het bestuur van de Onstwedder Boys met als portefeuille, u raadt het al:  Kantinezaken. Na meer dan 15 jaar heeft hij zijn stokje overgedragen aan anderen.

Op latere leeftijd trad hij toe tot het korps onderhoudsploeg op de vrijdagmorgen. Vele uren heeft hij, samen met de hele ploeg, op de Boskamp rond gelopen om het netjes te houden en te onderhouden. “ Ik wil mien toentje d`r schier bie ligg`n hebb`n ” was een veel gehoorde uitspraak. “We ontvangen onze gasten op een net sportpark” aldus Fennema.

Dat onderhoud aan de Boskamp kwam bij hem zeker goed. Samen met onze andere mannen werden en worden vele uren aan ons sportpark besteed.

Drie jaar geleden werd het allemaal lichamelijk wat lastiger en trok hij zich terug uit de onderhoudsploeg. Hij bleef wel komen en werken maar dan alleen. Voor dag en dauw was hij er te vinden om te vegen, takken te zoeken en andere zaken te onderhouden. Op zijn tijd en ook op zijn wijze.

Vorig jaar heeft hij de sleutels ingeleverd, hij ging er mee stoppen omdat het lichamelijk wat tegen zat en het niet meer lukte. Na een half jaar, toen hij zich weer beter voelde vroeg hij:  “Mag ik de sleutels wel weer?, ik kin d`r toch nait zunder”.

Samen met zijn zonen Henk en Harry stond hij vaak langs de lijn om te kijken naar de verrichtingen van het 1e elftal. Zowel uit als thuis.

Ook de jeugdwedstrijden op zaterdagmorgen kregen zijn volle aandacht. Vaak was hij er te vinden en genoot dan van de voetballende jongens en meisjes. Rustig, analyserend gaf hij zijn mening en visie.

Rustig was Jan zeker, Nooit op de voorgrond.

Zelfs toen hij Lid van Verdienste werd voor al het werk wat hij voor de club heeft gedaan vond hij dat een ander het meer verdiende dan hij.

In de week voor zijn overlijden ben ik nog bij hem op bezoek geweest en hij gaf mij de sleutels van zijn geliefde Boskamp terug. Nu is het voorgoed zei hij. “ Ik kom er nou nait weer”.

Dit bleek ook het geval, op 23 december, 2 maanden na het overlijden van zijn vrouw, kwam het bericht dat Jan op 80 jarige leeftijd was overleden.

Jan was een goed mens met een goed hart voor zijn Onstwedder Boys.

Namens het bestuur

Nieuwsbrief kerst 2021

Beste leden, ouders van onze jeugdleden, donateurs en vrijwilligers,

Constant hoor en lees je: “in dit bijzondere jaar 2020”. Als je een stukje wilt schrijven voor de Onstwedder Boys familie wil je hier eigenlijk niet mee beginnen maar je ontkomt er ook niet aan om deze zin te benoemen, want een bijzonder jaar was het zeker.

Met bovenstaande tekst begon de nieuwsbrief van vorig jaar. Iedereen ging er vanuit, dat dit inmiddels wel achter ons zou liggen. Niets is minder waar op dit moment. De besmettingen en ziekenhuisopnames nemen op dit moment weliswaar af, maar de nieuwe variant “Omikron” ligt alweer op de loer. Nog veel besmettelijker dan de Delta variant naar het schijnt.

De competitie ligt inmiddels alweer 3 weken stil voor de senioren. De jeugd mocht nog wel hun competitie afmaken tot aan de winterstop, die inmiddels ook is aangebroken.

Ook de avond trainingen werden stilgelegd en opnieuw een uitdaging voor onze jeugdcommissie om het maar weer voor elkaar te boksen om de jeugd toch nog te kunnen laten trainen. Met veel creativiteit en de bereidheid van de verschillende trainers en leiders is het toch gelukt om ieder team minimaal 1 keer in de week te laten trainen voor 17:00 uur. Dank daarvoor!!!!!

De competitie was lekker op stoom, toen de aanscherpingen weer van stal werden gehaald. Corona toegangsbewijzen, QR codes checken, afhaalbalies, boze gezichten, onduidelijkheden, spelen zonder publiek, veel creativiteit, overladen met berichtgeving. Wij hebben het allemaal beleefd maar….. we konden blijven voetballen.

Op dit moment zitten we weer in een lockdown. Terecht zegt de één, onzin zegt de ander. Wel of niet vaccineren. Laten we die discussie maar in het midden laten.

Ook de acties van de supportersvereniging hebben we gemist. De rollades, de kerstbroden en ook de nieuwjaarsvisite, die in januari gepland stond gaat niet door. Tevens gaat er ook door het nieuwjaarskaarten een streep.

De Algemene Ledenvergadering van 17 november is tot nader tijdstip uitgesteld, maar deze wordt gehouden zodra dit weer kan en mag.  

Wij leven (nog steeds) mee met onze sponsoren, die mogelijk ook veel last van de coronamaatregelen hebben. Wij begrijpen dat het lastig is in deze tijd en zijn dan ook ontzettend blij dat jullie ons zijn blijven steunen.

Hierbij willen wij dan ook een ieder oproepen om vooral bij onze sponsoren te kopen.

Zij helpen ons, laten wij hun helpen!!

Nu de winterstop is aangebroken hebben we allemaal even rust van het verenigingsleven en kunnen we ons een poosje richten op andere zaken.

De huidige coronamaatregelen gelden in ieder geval tot 14 januari 2022. Wanneer de trainingen en wedstrijden weer beginnen weten wij op dit moment nog niet, maar we houden jullie daarvan op de hoogte.

Terugkijkend zijn er toch weer leuke dingen gebeurt binnen de club. Vele vrijwilligers hebben zich ingespannen en uitgesloofd om de club draaiende te houden en vooruit te helpen, kantinediensten zijn gedraaid, onze jeugd is begeleid, wedstrijden zijn gefloten, het vele onderhoudswerk van onze vrijdagmorgengroep, die wekelijks op de club te vinden is, de trainers en leiders die met onze jeugd bezig zijn geweest, alsook de trainers van de kabouters. De tenues die iedere week weer netjes verzorgd en schoon waren evenals het schoonhouden van de kantine en de kleedkamers maar ook de voetballers en voetbalsters die voor veel speel- en kijkplezier hebben gezorgd. Met één woord CHAPEAU daarvoor!!

Wij sluiten af met een welgemeende woord van dank aan al die vrijwilligers, die veel tijd en energie in de Onstwedder Boys steken, om onze mooie club te laten zijn, wie we zijn. Hopelijk kunnen we weer op jullie hulp rekenen, zodra het weer kan en mag.

Voor nu wensen wij jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en boven alles,

‘Blijf Gezond’, zodat we jullie snel weer zien op de Boskamp!

Het Bestuur.