Categorie: Uit de bestuurskamer

Van de bestuurstafel

Beste voetbalvrienden,

Afgelopen dinsdag 31 januari, hebben we onze eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar gehouden. Ondanks het feit dat de competitie nog maar “koud” weer op gang is gekomen zijn er altijd ontzettend veel zaken te regelen en onderwerpen waar energie op gezet moet worden. Met het leeuwendeel zal ik jullie als lezer niet belasten. Een paar onderwerpen wil ik aanroeren.

Vrouwensenioren                                                                                                                                                                      Elders op deze site heb ik een artikeltje geschreven waarin ik vrouwen/meiden oproep zich aan te melden voor een dames senioren elftal. Als bestuur hebben we een constante wens dat we damesvoetbal bij de Onstwedder Boys weer in de benen krijgen. Daarom hebben we afgesproken dat we met een klein clubje de koppen bij elkaar gaan steken om te kijken hoe we meiden kunnen enthousiasmeren om de voetbalsport actief te gaan bedrijven. Goede ideeën en tips zijn van harte welkom.

Bier                                                                                                                                                                   Het mag zo langzamerhand als bekend worden beschouwd dat de club per 1 juni a.s. overstapt van “Wieninger Bieren” naar een ander merk. Zo mogelijk Amstel. Voor een flinke groep wordt dat als een overwinning gevierd. Voor het bestuur en metname de penningmeester levert het de nodige hoofdbrekens op. Want plat gezegd : “dit gaat geld kosten” . Daarnaast kost het de nodige vrijwilligersuren. Zo liggen de eerste gesprekken met een bier leverancier al weer achter ons. We doen ons best het financiële gat zoveel mogelijk dichten. Helemaal zal dat niet lukken omdat de leverancier van Wieninger ons fors sponsorde.      En dat betekent dat een biertje m.i.v de zomer iets meer gaat kosten. Of een ander merk dan ook zoveel lekkerder smaakt ………………….?

Verklaring Omtrent Gedrag                                                                                                                          Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een bepaald persoon in het verleden, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er zijn steeds meer clubs die een dergelijke verklaring vragen van vooral functionarissen die met jeugdigen werken. Ook Onstwedder Boys zal zich inzetten om zoveel mogelijk van de zo genaamde “VOG’s” binnen te krijgen van jeugdleiders en trainers.

Annuleringen en verschuivingen wedstrijden                                                                                               In toenemende mate heeft onze wedstrijdsecretaris Bert Hartsuiker te maken met wedstrijden die niet door gaan of opnieuw moeten worden ingeroosterd. Voor zover dat het gevolg is van weersomstandigheden is dat geen probleem. Dat noemen we overmacht. Hetzelfde geldt voor blessures. De laatste twee jaar lijkt het wel of onze club door een tsunami van blessureleed wordt geteisterd. Maar het moet gezegd…… vaak hebben we ook de indruk dat sommigen wel heel gemakkelijk afmelden. Als team niet op komen dagen kost punten en boetes en leidt tot frustratie bij degenen die graag willen ballen. Verschuiven van wedstrijden kost de wedstrijdsecretaris veel tijd en moeite. Om tureluurs van te worden. Daarom een oproep vanuit de bestuurs- kamer : “Speel als het enigszins mogelijk is !! “. Oma is de hele dag jarig en van winderigheid hebben we op “de Boskamp” geen last.

Sponsoring                                                                                                                                                            Een doorlopend item. De supportersvereniging haalt met regelmaat nieuwe bord sponsoren binnen. Menig bezoekende partij, scheidsrechter of KNVB bobo verwonderd zich over het aantal borden dat bij “de Boys” hangt. De laatste maanden zijn daar weer een aantal bijgekomen zoals die van Gasterij Smeerling, HVK Installatietechniek Stadskanaal en Dakgootpreventie Huiting Holte-Onstwedde.                 Het laatste sponsor nieuws is dat Prenger&Hoekman fysiotherapie een massagetafel gaat schenken en Aannemersbedrijf Wubs balsponsor is geworden. orden. De naam van CO-sponsor COOP Jan Schut prijkt inmiddels op het welkomstbord bij de scheidsrechters ruimte nadat hij eerder het eerste elftal in nieuwe trainingspakken stak.                                                                                                                                                   Kledinglijn                                                                                                                                                       Naast de nog lopende contracten met Dakdekbedrijf van Dijk en Arjen Borgers tweewielers, zijn voor alle teams sponsoren gevonden voor nieuwe tenues. Het aangaan van contracten, het maken van prints en de levering kost soms veel tijd. We vragen daarvoor geduld en begrip. Aan de schare shirt sponsoren is toegevoegd Bautechniker Gunther Terfehr uit Rhede, Electrotechnisch Buro R.P. Dijkman, Van der Velde transport Nwe Pekela, Grondverzet Van der Wal Blijham en SPARTA Nederland/Arjen Borgers Tweewielers.  De shirts voor het kantine personeel zijn binnen en worden binnenkort gedragen.

Update kantine en onderhoud gebouwen                                                                                                         De nieuwe gordijnen zijn inmiddels geleverd door Naai Atelier Anneke. Het schilderwerk door SW Schilders- wacht Winschoten wordt binnen afzienbare tijd afgerond. De rest van het werk zal rond “NL Doet dag” een aanvang nemen.

Tot zover een impressie.

HOUDT IN U KOOPGEDRAG REKENING MET ONZE SPONSOREN. ZE ZIJN HET WAARD !!!!!                Bij elke levering van waar, materiaal of dienst aan de v.v. Onstwedder Boys zit wel een stuk sponsoring

 

Luuk Bruggers

voorzitter

 

 

 

Uit de bestuurskamer januari 2017

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Allereerst de beste wensen voor 2017! Hopelijk brengt ons dit veel gezondheid en sportief succes.
Over sportief succes had onze jeugdteams niet te klagen. Maar liefst 4 kampioenschappen in de najaarsreeksen. Jo 13-1, Jo 11-2, Jo 11-3, Jo 9-2 zijn eerste in hun competitie geworden. Keurig gedaan jongens en meiden. Jo 13-2, Jo11-1 en jo-9-1 zijn op de tweede plaats geëindigd wat ook een felicitatie waard is. Voor de teams die het niet is gelukt om kampioen te worden is er in de voorjaarreeksen een nieuwe kans. Veel blijven trainen en goed je best doen, dan komt het goed.
Het is op dit moment winterstop en dus zijn er geen wedstrijden.
Voor het eerste elftal is de eerste seizoenshelft redelijk verlopen. Met een 5e plaats op dit moment kan er nog volop naar boven worden gekeken. Een periodetitel zou mooi zijn en behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Als de 4 geblesseerde terugkomen wordt de concurrentie weer groter en zal het nivo verder opgekrikt moeten kunnen worden door onze trainer Fokke de Jonge, die overigens volgend jaar trainer wordt van vv Sellingen.
Een deel van het 1e elftal neemt op dit moment deel aan het Indoor Soccer toernooi in Winschoten en onze jongens hebben inmiddels, via 2 voorrondes zich geplaatst voor de finaleavond welke op 6 januari gehouden wordt.
Voor het 2e elftal is het eerste competitiedeel wat stroever verlopen. Mede door blessures en het afstaan van spelers aan het eerste hebben zij lang niet altijd met hun vaste groep kunnen spelen wat de resultaten niet positief hebben beïnvloed. Zij bezetten op dit moment een negende plaats.
Het derde elftal bezit op dit moment een keurige 4e plaats. Volhouden mannen!!
De eerste aanzet tot het aanpakken van de kantine is gegeven. Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn de gordijnen inmiddels opgehangen en dit geeft direct al een heel andere sfeer. Ook is er een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. De verdere aanpassingen zullen komende maanden zijn beslag krijgen.
Ook het schilderwerk vordert gestaag. Alle rotte plekken zijn inmiddels hersteld en de grondverf is aangebracht. Komend voorjaar zullen alle kozijnen afgelakt worden waarna het er weer keurig verzorgt uitziet. Met dank aan onze sponsor SW vastgoedverbetering die het herstel- en schilderwerk uitvoert.
De supporterscommissie heeft weer een succesvolle actie gehouden door de verkoop van kerst- en suikerbroden die door de jeugdleden aan de man zijn gebracht. De opbrengst was prima en iedereen die meegeholpen heeft hartelijk dank hiervoor. Mede door deze acties kunnen wij de contributie laag houden.
Het terrein van de Boskamp is door de vrijdagmorgengroep winterklaar gemaakt en ziet er ook keurig uit. De complimenten die wij krijgen van bezoekers stimuleert ons toch om het ook zo te houden. Dus een oproep aan iedereen: Als je rommel ziet liggen, pak het even op en gooi het in de prullenbak. Zo heeft iedereen het wat makkelijker en draagt elk zijn steentje bij om het sportpark netjes te houden. Dit geldt zeker ook voor de kleedkamers. Wees zuinig op spullen van een ander. Ook bij uitwedstrijden. Zie je zaken die kapot zijn meldt het ook zodat wij het kunnen repareren.
Er zijn vier nieuwe sponsoren bereidt gevonden om vijf jeugdteams in nieuwe tenues te steken.
Zandhandel en transportbedrijf HH v/d Velde uit Nieuwe Pekela, Loon- en grondverzetbedrijf van der Wal uit Blijham, Dijkman Electrotechniek uit Onstwedde en Bouwbedrijf Terfehr uit Rhede (Duitsland). De tenues worden na de winterstop verwacht. Hiermee zijn de meeste teams inmiddels voorzien van onze nieuwe kledinglijn en speelt nu bijna de hele vereniging in onze nieuwe tenues.

Tot slot wil het bestuur jullie uitnodigen voor de nieuwjaarsvisite die gehouden wordt op 14 januari om 19:30 uur in de kantine.

Verder rest mij iedereen te bedanken voor het vele werk dat is gedaan op welke manier dan ook.

Namens het bestuur,
René Jonker

Algemene Ledenvergadering 2016

Dinsdag 8 november j.l. was de jaarlijkse algemene ledenvergadering die redelijk werd bezocht, in totaal 35 aanwezigen.

De belangrijkste mededeling die door voorzitter Luuk Bruggers werd gedaan was het besluit om het contract van Fokke de Jonge niet te verlengen en we dus aan het eind van dit seizoen afscheid van hem zullen nemen.

Door vice-voorzitter René Jonker werden ook een aantal punten benoemd, nadruk lag hier met name op het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het schilderwerk buiten, daarnaast heeft een aparte commissie de opdracht gekregen de kantine te ‘verfrissen’ deze metamorfose zal de komende maanden z’n beslag krijgen.

Vorig jaar is de nieuwe kledinglijn gepresenteerd en destijds is de toezegging gedaan dat binnen 5 jaar alle teams in nieuwe tenues zouden spelen, tot ons grote genoegen zijn we na anderhalf jaar veel verder dan we hadden verwacht en mogen steeds meer teams ons nieuwe tenue wekelijks dragen, met name dankzij de steun van een aantal sponsoren.

Onze jeugdcommissie heeft na het afscheid van Koen Schaap nu weer uitbreiding gekregen met Sven Jaegers en Nick Wagenaar.

Binnen het bestuur waren Wubbe Prins en Gert Veldhuis aftredend en herkiesbaar, zij zullen wederom voor een periode van 3 jaar zitting blijven nemen in het bestuur.
Secretaris Klaas Dirk Hilgenga heeft besloten na een periode van 3 jaar afscheid te nemen, Anita Beikes zal deze taak van hem overnemen.

Financieel gezien staat onze vereniging er goed op, de financiële positie is de afgelopen jaren sterk verbeterd, echter door de genoemde investeringen in het schilderwerk en de kantine zullen we het komend jaar hier iets op interen.

Tijdens de rondvraag worden o.a. vragen gesteld over het bier dat wordt getapt in de kantine, afgesproken is dat de komende weken in een kleiner comité hier nadrukkelijker naar zal worden gekeken, met name voor wat betreft het kostenplaatje.
Ook kwam er nog een vraag over de Voltreffer die helaas ter ziele is gegaan vanwege het gebrek aan kopy, tijdens de vergadering werd nogmaals een dringend beroep gedaan op de leden om nieuws, verslagen, etc. aan te dragen zodat deze op de site kunnen worden geplaatst, ook staat het bestuur open voor initiatieven als bijvoorbeeld een maandelijkse nieuwsbrief.
Resumé
Gezamenlijk zijn we als club op de goede weg en prijzen we ons als bestuur erg gelukkig met de vele vrijwilligers die ons daadwerkelijk tot een club maken!