Supporterscommissie

De supportersvereniging heeft als doel de sociale en sportieve aspecten binnen de vereniging te vergroten en neemt ook initiatieven om externe financiële middelen voor de vereniging te genereren. Voorbeelden van de sociale aspecten zijn de nieuwjaarsreceptie en de familieavond. Voorbeelden van de financiële aspecten zijn de kerstbrodenactie en het regelen van reclameborden. De volgende personen maken deel uit van de supportersvereniging :

  • Wim Scheper                                      Voorzitter                                                  0599 – 332613
  • Truus Scheper-Huiting                  Secretaris                                                  0599 – 332613
  • Freerk Moorlag                                 Penningmeester                                    0599 – 332383
  • Martin Smit
  • Erik Ploeger
  • Daniëlle Meinders
  • Gerwin de Wijk
  • Jan Roelfsema