DE BOYS HEBBEN EEN VERTROUWENS PERSOON

Het bestuur heeft besloten een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Al vrij snel na dit besluit vonden we Ane Vermaat bereid deze functie op zich te nemen. De taken van de vertrouwenscontact persoon zijn: Een luisterend oor bieden,adviseren over volg en vervolgacties , bijstaan tijdens gesprekken ,Bemiddelen , Zoeken naar geschikte oplossingen ,eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties , assisteren bij klachtenprocedures en/of het doen van aangifte ,(perventief) voorlichting geven. Leden en of ouders van jeugdleden kunnen de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren of het verkrijgen van adviezen omtrent ongewenst gedrag                                                                                                              voorbeelden daarvan zijn : pesterijen – bedreiging – discriminatie en seksuele intimidatie.                                                            Een ieder kan een beroep doen op de vertrouwens contactpersoon voor vragen ,vermoedens , meldingen ,klachten en aangifte tot ongewenst gedrag. De vertrouwens contactpersoon is hiervoor het eerste aanspreek punt binnen de vereniging.                 Dhr   Ane Vermaat is woonachtig aan de Dorpsstraat 9 te Onstwedde en is te bereiken onder telefoon nummer 06-50824815 of per e-mail :  avermaat@gmail.com