Erelid en Lid van Verdienste

Tijdens de algemene ledenvergadering benoemde Onstwedder Boys, op voordracht van het bestuur, Hennie Waalkens als erelid en Rikste Wubs als Lid van Verdienste. Zij kregen deze benoeming voor 25 jaar vrijwilligerswerk binnen ons bestuur en vereniging.

Hennie was sinds 1988 secretaris en vervulde nog veel meer taken binnen onze vereniging. Hij was actief betrokken bij de vele verbouwingen, was leider en jeugdleider, scheidsrechter, wedstrijdsecretaris en bezorgde de Voltreffer.

Rikste verzorgde eveneens 25 jaar de notulen van de bestuursvergaderingen en jubileumcommissies. Daarnaast maakte ze het programmaboekje, hield het standenbord bij, verzorgde de ledenkaarten en zat in de supporterscommissie. Zij is de eerste Lid van Verdienste van Onstwedder Boys. Beide ontvingen, naast de gebruikelijke cadeaus bij vertrekkende bestuursleden, een ingelijste benoeming van voorzitter Luuk Bruggers.

Het bestuur wil meer waardering uitspreken naar hun vrijwilligers, een voorbeeld hiervan was de gezellige avond voor alle vrijwilligers van de kleedkamerrenovatie en een blijvende herinnering in de vorm van een horloge met clublogo. Tijdens de volgende ledenvergadering zal het bestuur een schrijven presenteren met daarin een aantal voorwaarden voor nominatie, maar dit zijn natuurlijk handvaten.

De leden worden ook opgeroepen om vrijwilligers met uitzonderlijke bijdrages voor de vereniging voor te dragen. We hopen hiermee leden te stimuleren om deel te nemen als vrijwilliger binnen onze schitterende vereniging. Want zonder vrijwilligers zijn we niets. Ter inspiratie willen we het filmpje “Back 2 Basics” van de KNVB aanbevelen;

http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

DSC_4538 Erelid Hennie Waalkens website

Hennie Waalkens ontvangt de benoeming Erelid van voorzitter Luuk Bruggers

 

DSC_4542 Lid van Verdienste Rikste  website

Rikste Wubs ontvangt de benoeming Lid van Verdienste van voorzitter Luuk Bruggers