Kerstbrodenactie mega groot succes !!!

Ondanks een druilerige avond is de kerstbrodenactie, opgezet door de supportersvereniging, een mega groot succes geworden. Het batig saldo overtrof die van voorgaande jaren met glans. Onze dank gaat uit aan leverancier “Lekker Brood” , de leden die de broden aan de man brachten, de ouders en de Supportersvereniging. Zonder kopers geen handel, dus ook de kopers zeggen we hierbij onze GROTE DANK  toe.