David Bots

Berichten van deze auteur

Jeugdindeling 2024

11 vs. 11 JO 19.1
1 Veendorp, David
2 Drenth, Emile
3 Buist, Ruben
4 Bouwland, Gert Jan
5 Berg, Matthias van den
6 Horlings, Lars
7 Stubbe, Roan
  Huls, Marijn
8 Kamminga, Noah
  Kremer, Tobias
9 Bodde, Kevin
10 Wubs, Wouter
11 Vogel, Thijs
12 Visser, Jelle
13 Bekker, Lars
14 Davids, Dion
   
11 vs. 11 JO 17.1
1 Strockmeijer, Martin
2 Rijks, Gert
3 Bont, Rick
4 Wit, Martijn de
5 Bouwland, Gerard
6 Halmingh, Thijs
7 Horlings, Jasper
8 Hoekzema, Rik
9 Visser, Bart
10 Wolfs, Robert
11 Scholtens, Dennis
12 Stubbe, Ivar
13 Smit, Robin
14 Nijland, Rik
   
   
11 vs. 11 JO 15.1
1 Kruiter, Gerben
2 Koskamp, Robert
3 Bijl, Seth
4 Tuinstra, Sander
5 Volders, Gideon
6 Sterenborg, Arjen
7 Schut, Tom
8 Scholtens, Marthijn
9 Harrison, Ruben
10 Smit, Milan
11 Mulder, Chris
12 Harkema, Mark
13 Huiting, Thiemen
14 Kruiter, Maarten
   
11 vs. 11 JO 13.1
1 Holwerda, Fayen
2 Brugge, Daan
3 Ploeger, Jasper
4 Ploeger, Daan
5 Dijk, Daran van
6 Rozeboom, Diederik
7 Paap, Loran
8 Huiges, Teis
9 Timpener, Rianne
10 Bijl, Sil
11 Schaap, Stijn
12 Sabbayh, Qusay
13 Sassen, Harmon
14 Bruggers, Roos
15 Bleeker, Koen
   
8 vs. 8  JO 12.1
1 Scholtens, Anna-Sophie
2 Vloo, Jorian
3 Roelfsema, Yannick
4 van Herk, David
5 Heide, Remko van der
6 Smit, Levi
7 Harkema, Bram
8 Mulder, Evelien
9 Eeuwema, Luan
10 Luijf, Twan
11 Volders, Joas
12 Dijk, Danyl van
   
8 vs. 8  JO 11.1
1 Wever, Bart
2 Kiel, Arie
3 Kaptein, Tom
4 Wessels, Adam
5 Bijl, Ruben van der
6 Wesseling, Berend
7 Venema, Jurjan
8 Meijer, Tim
9 Silva, Manuel da
10 Kralev, Mike
11 Nijboer, Marco
   
6 vs. 6  JO 10.1
1 Holwerda, Collin
2 Dijk, Jerne van
3 Garbode, Jarno
4 Wolfs, Liset
5 Huizing, Lotte
6 Bont, Vigo
7 Schaap, Brent
8 Mulder, Raul
   
6 vs. 6  JO 10.2 
1 Wever, Laura
2 Hiethaar, Milan
3 Lutjeboer, Desley
4 Paap, Armin
5 Venema, Sven
6 Raveling, Niek
7 Smit, Roan
8 Streuding, Merijn
   
6 vs. 6  JO 9.1
1 Pumple, Malte
2 Silva, Elian da
3 Rivera Duran, Samuel
4 Kruiter, Jesse
5 Modderkolk, Aivry
6 de Goede, Yvar
7 Moorlag, Lars
8 Heide, Anne van der
   
6 vs. 6  JO 8.1 
1 Eelsing, Dana
2 Raveling, Giel
3 Boers, Job
4 Bessembinders, Bode
5 Huiges, Jan
6 Smit, Judah
7 Strockmeijer, Jurgen
8 Loves, Jurian

Nieuw scorebord Onstwedder Boys

Na dertig jaar trouwe dienst was het oude scorebord op de Boskamp aan vervanging toe.

Deze is dan ook vervangen door een prachtig modern exemplaar die is aangeboden door Bouwbedrijf Schreuder:  www.schreuderbouwbedrijf.nl . Lange tijd was Schreuder gevestigd in Onstwedde en sinds een paar jaar bedienen zij hun klanten vanuit Stadskanaal.

Eigenaar Hendrik Schreuder is al jarenlang bordsponsor van onze club. Wij waarderen het enorm dat dit nieuwe scorebord aan de club is geschonken en hopen er veel plezier van te hebben.

We kunnen weer jaren vooruit!

Hendrik bedankt!

Het bestuur.

Verslag Algemene Ledenvergadering  27 november 2023

Beste leden, donateurs en vrijwilligers,

Maandag 27 november werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 38 personen en 12 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur  de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bij de mededelingen zijn alle geledingen van de club kort besproken en desgewenst toegelicht.
Tevens is er aandacht besteed aan het drugsgebruik binnen de sportverenigingen. In de Kanaalstreek komt dit blijkbaar regelmatig voor. Uit de media kon vernomen worden dat er zich bij andere verenigingen al voorvallen hebben voorgedaan t.a.v. drugsgebruik. Bij onze club zijn deze voorvallen (gelukkig) niet bekend.
Het beleid van de club is hierin ook heel duidelijk: Wij tolereren dit als club absoluut niet. Als wij drugsgebruik, het handelen- of het in bezit hebben van drugs constateren zal er geen excuus zijn en wordt de betreffende persoon de toegang tot de club geweigerd voor een nader te bepalen periode.
Wij, als bestuur hopen deze maatregel niet toe te moeten  passen maar zullen ook niet schromen om het uit te voeren als de situatie daarom vraagt.
Ook is er gesproken over het rookvrij maken van het sportpark maar zoals zo vaak zijn hier de meningen ok over verdeeld. Het bestuur zal hier op een later moment op terugkomen.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en er werd toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders. Na de winterstop wordt er nog een extra team toegevoegd door het groeiende aantal jeugdleden.
Het ledenbestand is ten opzichte van vorig seizoen iets gestegen.
Spelende senioren verdeeld over 3 elftallen, 1 heren 7×7 en 1 dames 7×7 zijn totaal 91
Op dit moment zijn er 112 jeugdleden.
Niet spelende KNVB leden, rusten leden en donateurs zijn op dit moment 126

Voor het 1e elftal is Erik Beikes de nieuwe leider vanaf dit seizoen en hebben Koos Smith en Aike Wilzing het leiderschap van het 2e op zich genomen.
Ook zijn we blij te kunnen melden dat het contract met onze trainer, Harold Molanus is verlengt voor nog een seizoen. Dit geldt ook voor de verzorger Bram Hulzebos en 2e trainer Gerrie Koster. Als club zijn we hier erg blij mee.

Bouwbedrijf Schreuder heeft de club een nieuw digitaal scorebord geschonken. Als club zijn we hier erg blij mee en waarderen dit enorm.
Vaste kledingsponsor van het 3e elftal, sinds vele, vele jaren, “Uw slager Hemmen” van Mark Visser heeft de strijders van het 3e voorzien van nieuwe tenues en trainingsjacks. Ook hiervoor veel dank.
Het contract met onze hoofdsponsor Beikes Schilderswacht is verlengt tot en met augustus 2028 waar wij heel blij mee zijn.
Ook heeft Beikes Schilderswacht nieuwe uit-teneus voor de senioren beschikbaar gesteld zodat we er weer spik en span bijlopen.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames en heren die ons helpen met de kantinediensten. Ook hebben we een schoonmaakster gevonden voor de kleedkamers en de kantine.

De supporterscommissie  heeft weer een aantal acties gepland waaronder de kerstbrodenactie in december. Ook zijn er andere leden in de supporterscommissie gekomen.
Danielle Meinders en Gerwin de Wijk zijn gestopt ( hartelijk dank voor jullie inzet. Als vervangers zijn Marcel Paans, Darien Deuring en Anita Wilzing bereidt gevonden om zitting te nemen in deze commissie. Top!

Ook werd er teruggeblikt op ons 60 jarig jubileum in oktober. De festiviteiten zijn door veel clubmensen bezocht en kunnen dus terugkijken op een mooi jubileumfeest. Veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder de jubileum commissie.
Ter ere van dit jubileum heeft familie Lutjeboer een nieuwe jubileumvlag aan de club geschonken en van de familie Waalkens ontvingen we een ingelijst shirt van 50 jaar oud met de ouderwetse “V’ erop.

Financieel:
Nadat onze penningmeester een zeer duidelijke uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. Met name het goed letten op de kosten heeft hier toe geleid evenals de nieuwe sponsoren die onze vereniging ondersteunen en de bestaande sponsoren die de club trouw zijn gebleven.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en daarin geen bijzonderheden aangetroffen.

Ondanks het feit dat we er financieel redelijk goed voorstaan hebben we, met instemming van de vergadering besloten om vanaf komend seizoen de contributies wel te verhogen. Dit is nodig om de stijgende kosten op te vangen. Met name de energiekosten hakken er flink in.

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Senioren                             € 150,00               was        €144,00

Junioren                              € 90,00                 was        € 85,00

7×7 heren                           € 80,00                 was        € 75,00 (wel trainen)

7×7 Dames                         € 35,00                 was        € 30,00 (niet trainen)

Donateurs                          € 25,00                 was        € 20,00

Rustende leden                € 50,00                 was        € 45,00

Trainende leden               € 50,00                 was        € 45,00

Sportpark en gebouwen:
Er werd een toelichting gegeven op het agendapunt onderhoud en onroerend goed. De speerpunt zal in 2024 nog steeds “verduurzaming” zijn. Er is al heel wat gedaan t.a.v. verduurzaming. Alle verlichting zowel op het veld als binnen in de gebouwen is inmiddels voorzien van LED verlichting. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken om het gasverbruik te verlagen en hiervoor een ander systeem van verwarmen toe te passen.
Ook werd er een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden die op en rond “De Boskamp” uitgevoerd zijn. De nieuwe kantinevloer is inmiddels aangebracht en daarmee is bijna de hele kantine verbouwing klaar. Alleen de hal zal nog volgen.
Een resultaat om trots op te zijn.

 Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar was onze penningmeester David Bots. David heeft aangegeven nog een termijn verder te willen en is herkozen. Dank voor je inzet David!

Lid van verdienste:
Jan Huiges is benoemd als lid van verdienste.
Van 1969 t/m 1973 is Jan jeugdleider geweest en jarenlang leider van diverse seniorenelftallen. Dit deed hij in de periode van 1973 t/m 1987.
Vanaf 1970 was Jan enkele jaren jeugdbestuurslid en heeft hij nog training gegeven aan de lagere seniorenteams. Ook staat jan al jaar en dag bekend als scheidsrechter van de club. Eerst zowel senioren als bij de jeugd en de laatste jaren als jeugdscheidsrechter.
Verder houd hij zich nog bezig met de onderhoud van de velden.
Jan is lid vanaf het 1e uur en dus al 60 jaar lid van de club. Gezien ons 60 jarig bestaan dit jaar vonden wij het dik en dik verdiend om hem het lidmaatschap van verdienste toe te kennen.
Middels een oorkonde en een bos bloemen werd hij bedankt voor het werk wat hij bij de club heeft gedaan.

.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt evenals de aanwezige leden voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.
Dit zijn geen notulen van de vergadering maar is bedoeld om de mensen die er niet waren ook te informeren.

Namens het bestuur,
Rene Jonker

Onstwedder Boys 60 jaar!

Volgende week van 25 tot 28 oktober viert voetbalvereniging Onstwedder Boys haar 60-jarig jubileum. De jubileumcommissie heeft een feestelijk programma in elkaar gezet.

In juli werd in het kader van het jubileum al een wedstrijd gespeeld tegen FC Groningen. Volgende week zijn er allerlei evenementen. Woensdag bezoekt de jeugd het stadion van FC Groningen en vinden er speciale trainingen voor de jeugdteams plaats. Woensdagavond is de voetbalquiz, terwijl donderdagavond een mix-toernooi voor alle senioren wordt gehouden.

Vrijdagavond en zaterdagavond zijn er twee feesten in de tent. Hiervoor zijn nog volop kaarten beschikbaar. Deze kunnen online worden besteld (zie ook de posters) of ze zijn verkrijgbaar in de kantine. Ook voor de elfkamp is opgave nog mogelijk.

In de kantine is een expositie over 60 jaar Onstwedder Boys te bezichtigen.

Opgave:
Voetbalquiz: opgave bij Rick Wakker
Muziekfeest vrijdag & zaterdag: aanmeldformulier 
Oktoberfest buffet: aanmeldformulier

Elfkamp
Jeugd aanmeldformulier
Vo
lwassenen aanmeldformulier

Scheidsrechters gezocht!!!!

Om onze jeugd te laten voetballen hebben we scheidsrechters en voor de jongste jeugd spelleiders
nodig. We beschikken over een aantal vaste scheidsrechters die ieder week hun wedstrijden fluiten
en hiermee zorgen dat de teams hun wedstrijden kunnen spelen. Deze groep is echter niet groot
genoeg om het schema iedere zaterdag te vullen.

We zoeken nog enkele vrijwilligers die ons kunnen helpen om op zaterdagmorgen een wedstrijdje te
begeleiden zodat de wedstrijden gespeeld kunnen worden. Als zich veel mensen aanmelden hoeven
we ook niet iedere week.

Als er geen scheidsrechter is kan er, of niet gespeeld worden of we stellen oudere leden aan volgens
een schema om ons te helpen. Dit vinden wij niet ideaal maar als zich geen nieuwe scheidsrechters
melden moeten we wat.

Nu hebben we de afgelopen jaren ook meermaals gevraagd naar vrijwilligers, maar kwam er steeds
weinig tot niks bij. Als er ook nu geen aanmeldingen komen gaan wij deze taak onderverdelen bij de
senioren, zodat die eens in de twee jaren een “verplichte” wedstrijdje fluiten volgens een vastgesteld
schema. Wij gaan er van uit dat je dan ook beschikbaar bent.

Het begeleiden van de jeugdwedstrijden is absoluut niet zo ingewikkeld als je misschien denkt. Het is
zelfs leuk om te doen.

Als je interesse hebt meldt je dan aan. We hopen dat er meerdere leden hun verantwoordelijkheid
nemen want…. We zijn allemaal Onstwedder Boys en zijn samen de club. Denk niet: Dit is niks voor
mij of ik kan het niet. Probeer het gewoon!

Je wordt vanzelfsprekend begeleidt door onze ervaren scheidsrechters.

Aanmelden kan via Harm Jan Hartsuiker 06-2032 9690 of via Rein Koudstaal 06-2476 6947

We hebben jullie echt nodig.

Met sportieve groet,
Het bestuur.

Voorbereiding seizoen 2023-2024

De voorlopige oefenwedstrijden voor Onstwedder Boys voor het seizoen 2023-2024. 

Zaterdag 19 augustus 14:30
Onstwedder Boys 1 – SC Scheemda 1

Donderdag 24 augustus 19:30
Onstwedder Boys 1 – SC Stadskanaal 1

Zaterdag 26 augustus 14:30
Onstwedder Boys 1 – DVC Appingedam 1
Onstwedder Boys 2 – Heiligerlee 2

 

Tijden en data onder voorbehoud

Onstwedder Boys zoekt schoonmaker of schoonmaakster voor kleedkamers

Vanaf begin september is Onstwedder Boys  op zoek naar een schoonmaker of schoonmaakster voor onze kleedkamers en kantine.

De voorkeurstijden zijn maandag en/ of vrijdag, andere tijdstippen zijn natuurlijk in overleg mogelijk.

De tijdsduur is ongeveer 2x 4 uur per week gedurende het voetbalseizoen van half augustus tot half juni.

Voor deze werkzaamheden stellen wij een vergoeding beschikbaar.

Voor vragen of interesse kunt u contact opnemen met R. Jonker 06-5022 6184

Onstwedder Boys – FC Groningen

Aanstaande zaterdag 8 juli komt FC Groningen naar De Boskamp in Onstwedde!

Ons sportpark is vanaf 13.30 open, waarna de wedstrijd begint om 15.00. 

Er is voldoende parkeergelegenheid (maar het is mooi weer om te fietsen!), volg hiervoor de verkeersbegeleiders.

Kaarten zijn bij de ingang te verkrijgen of koop ze in de voorverkoop bij:

  • Uw Slager Hemmen, Onstwedde
  • Blokker, Vlagtwedde
  • Phone House, Stadskanaal

Tijdens en rond de wedstrijd zijn diverse versnaperingen te vinden van o.a. de supportersvereniging. 

De wedstrijd is tot stand gekomen dankzij vele sponsoren! Waarvoor dank! Vergeet niet om onderstaande sponsoren eens te bezoeken of te informeren naar hun producten en/of diensten!

Hoofdsponsoren

 

Sponsoren

Top prestatie

Ons 1e elftal heeft afgelopen weekend een top prestatie geleverd door te promoveren naar de 3e klasse.

Onder warme omstandigheden en in een sfeervolle ambiance is het ze gelukt om buurman SJS op het veld te verslaan en daardoor te promoveren.

Niet alleen ons 1e elftal heeft een mooie prestatie neergezet maar net zo belangrijk is de prestaties van al onze vrijwilligers en supporters. De supporters waren in grote getale gekomen en hebben, samen met de SJS supporters een prima sfeer voor de boys gecreëerd. De rookpotten van de sfeergroep waren prachtig om te zien.                                         

Bij de jeugd waren er ook vele kampioenen te huldigen in het afgelopen seizoen. Onze jeugdafdeling is iets om trots op te zijn en is de basis van onze club.

Het 2e en 3e elftal hebben hun seizoen erop inmiddels ook op zitten. Beide teams keurig in de middenmoot geëindigd. Prima prestaties!

Voor de heren 7×7 was het na de winter problematisch om hun wedstrijden te spelen. Niet omdat er niet genoeg spelers waren want dit was goed voor elkaar maar omdat de tegenstanders het vaak liet afweten.

Ook voor de dames 7×7 was het lastig om telkens 2 teams op de been te krijgen. Komend jaar gaan we dan ook terug naar 1 team maar we willen het vrouwenteam zeker behouden voor de club.

Ook veel dank aan alle vrijwilligers van de vrijdagmorgengroep, de kantinemedewerkers, jeugdleiders en -trainers, jeugdcommissie, scheidsrechters, supporterscommissie, kaartverkopers, koffiedames, gastheren en -vrouw, wasvrouwen. Jullie inzet was top dit seizoen.

Telkens als er een beroep op jullie gedaan werd stonden jullie maar weer klaar voor de club. Grote klasse en wij hopen volgend seizoen weer op jullie steun en hulp te mogen rekenen.

We gaan met dezelfde hoeveelheid jeugdteam volgens seizoen weer beginnen en ook de seniorenteam blijven ongewijzigd. 3 elftallen een heren 7×7 en een dames 7×7.

Nu nog één afsluiter voor dit seizoen en dat is de wedstrijd tegen FC Groningen op zaterdag 8 juli om 15.00 uur.

De wedstrijd wordt gespeeld ter ere van ons 60 jarig bestaan in oktober.

Voor deze wedstrijd zullen we wellicht nog 1 keer een beroep op jullie doen om te helpen maar ben ervan overtuigd dat ook dit goedkomt.

Voor wie nu voetbalvakantie heeft, geniet ervan en we zien elkaar op 8 juli.

 

Namens het bestuur,

Rene Jonker

Indeling jeugd 2023-2024

  JO 19.1 
1 Veendorp, David
2 Drenth, Emile
3 Laan, Giorgio van der
4 Buist, Ruben
5 Have, Ruben ten
6 Bouwland, Gert Jan
7 Berg, Matthias van den
8 Horlings, Lars
9 Stubbe, Roan
  Huls, Marijn
10 Kamminga, Noah
11 Kremer, Tobias
12 Bodde, Kevin
13 Wubs, Wouter
14 Vogel, Thijs
15 Moorlag, Daniel
16 Visser, Jelle
   
   
  JO 17.1 
1 Bekker, Lars
2 Strockmeijer, Martin
3 Rijks, Gert
4 Bont, Rick
5 Wit, Martijn de
6 Bouwland, Gerard
7 Horlings, Jasper
8 Hoekzema, Rik
9 Visser, Bart
10 Wolfs, Robert
11 Scholtens, Dennis
12 Stubbe, Ivar
13 Kruiter, Gerben
14 Smit, Robin
15 Nijland, Rik
   
  JO 15.1 
1 Koskamp, Robert
2 Bijl, Seth
3 Tuinstra, Sander
4 Volders, Gideon
5 Sterenborg, Arjen
6 Schut, Tom
7 Scholtens, Marthijn
8 Schaap, Lian
9 Harrison, Ruben
10 Smit, Milan
11 Mulder, Chris
12 Holwerda, Fayen
13 Harkema, Mark
14 Huiting, Thiemen
15 Kruiter, Maarten
   
  JO 13.1 
1 Brugge, Daan
2 Ploeger, Jasper
3 Ploeger, Daan
4 Dijk, Daran van
5 Rozeboom, Diederik
6 Paap, Loran
7 Huiges, Teis
8 Timpener, Rianne
9 Bijl, Sil
10 Schaap, Stijn
11 Sabbayh, Qusay
12 Sassen, Harmon
13 Bruggers, Roos
14 Bleeker, Koen
   
  JO 12.1 
1 Scholtens, Anna-Sophie
2 Roelfsema, Yannick
3 Heide, Remko van der
4 Smit, Levi
5 Harkema, Bram
6 Mulder, Evelien
7 Eeuwema, Luan
8 Luijf, Twan
9 Volders, Joas
10 Dijk, Danyl van
11 Wever, Bart
   
  JO 11.1 
1 Kiel, Arie
2 Kaptein, Tom
3 Wessels, Adam
4 Bijl, Ruben van der
5 Wesseling, Berend
6 Venema, Jurjan
7 Meijer, Tim
8 Silva, Manuel da
9 Nijboer, Marco
10 Holwerda, Collin
11 Dijk, Jerne van
   
  JO 10.1 
1 Wolfs, Liset
2 Huizing, Lotte
3 Bont, Vigo
4 Schaap, Brent
5 Mulder, Raul
6 Wever, Laura
7 Hiethaar, Milan
8 Lutjeboer, Desley
   
  JO 10.2 
1 Paap, Armin
2 Venema, Sven
3 Raveling, Niek
4 Smit, Roan
5 Streuding, Merijn
6 Pumple, Malte
7 Silva, Elian da
8 Rivera Duran, Samuel
9 Kruiter, Jesse
   
  JO 8.1 
1 Moorlag, Lars
2 Heide, Anne van der
3 Eelsing, Dana
4 Raveling, Giel
5 Boers, Job
6 Bessembinders, Bode
7 Huiges, Jan
8 Strockmeijer, Jurgen