Nieuwsbrief juli 2021

Beste Onstwedder Boys familie,

Vorig jaar (2020) dachten we, komend seizoen wordt het vast weer normaal. Tijdens de voorbereiding en de eerste competitieweken leek dit inderdaad ook het geval maar na 4 wedstrijden werd de handdoek geworpen en zat het voetbal weer op slot.

De trainingen van de jeugd ging nog wel door maar alle wedstrijden zijn stopgezet. Voor de senioren was het wel zeer beperkt met max 4×4 op 1,5 meter en later alleen spelers onder 26 jaar die mochten sporten.

Weer een seizoen waarbij we weinig tot niet op de Boskamp zijn geweest.

Zorgelijk en onwenselijk maar goed dit was juist besluit denk ik.

 

Aan het eind van het seizoen, zo rond juni mochten er toch nog wedstrijden voor de jeugd gespeeld worden in de Regiocup. Voor de jeugd was dit een welkome afwisseling om tegen normale tegenstanders te spelen in plaats van de onderlinge wedstrijden.

Ook de trainingen van de senioren konden weer opgepakt worden.

Onze nieuwe trainer, Guus Zantinga heeft nog een aantal trainingen verzorgd en kon zodoende alvast kennis maken met de selectie.

Een baalseizoen voor de spelers dus.

 

Vrijdagmorgenploeg:

Ook voor onze vrijwilligers was het niet leuk. De vrijdagmorgenploeg hebben nog wel werkzaamheden op het sportpark gedaan zij het met beperkingen. Het wekelijks onderhoud is toch steeds wel uitgevoerd en er zijn allerlei klussen geklaard die de Boskamp nog mooier maken. Hiervoor onze dank.

 

Kantinemedewerkers:

Onze kantinemedewerker zijn er niet geweest. Kantine dicht en geen activiteiten. Jammer!

Mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor het functioneren van de club en dan is er niets te doen.

Wij hopen dan ook dat wij voor komend seizoen weer een beroep op jullie kunnen doen om de kantine te bemannen op de zaterdagen.

 

Jeugdtrainers / jeugdleiders:

Wie wel het hele seizoen door gewerkt hebben zijn onze jeugdtrainers en jeugdleiders. De trainingen van de jeugd konden het hele jaar doorgaan en zelfs nog langer dan normaal door de ingelaste Regiocup.

Heren en dames bedankt voor jullie inzet, zeker ook namens de jeugdspelers.

 

Dames elftal:

Afgelopen seizoen hebben we geprobeerd om een nieuwe damesteam toe te voegen aan de club. Een dames 7×7 hadden we al maar er is altijd geprobeerd om weer een 11-tal  toe te voegen.

Op initiatief van Anita Wilzing, die de kartrekker was, is geprobeerd om nieuwe damesleden te werven. Jammer genoeg is dit net niet gelukt. Een paar dames tekort om met voldoende speelsters de competitie in te gaan. Wel zijn een aantal nieuwe leden toegevoegd aan de dames 7×7.

Volgend seizoen proberen we het weer opnieuw en hopen dat we dan met een 11-tal kunnen starten. Dank aan de kartrekkers die dit opgepakt hebben.

 

Supporterscommissie:

Van de supporterscommissie zijn we gewend dat zij allerlei acties en activiteiten organiseren gedurende het voetbalseizoen. Aansprekend hierbij is natuurlijke de familiedag die gepland stond aan het einde van het seizoen. Ook deze happening kon dit jaar niet doorgaan evenals de diverse acties. Heel jammer natuurlijk maar we hopen dat ook dit volgend seizoen weer opgepakt kan worden.

 

Nieuwe leden:

Ook dit jaar zijn er nieuwe leden en jeugdleden bijgekomen. Gelukkig gaat dit door en zo houden we samen de Boys in stand. Alle nieuwe leden heten we dan ook van harte welkom binnen de club en veel succes in en met het team waarin jullie spelen.

Waar nieuwe leden komen stoppen er ook voetballers en vrijwilligers. Alle spelers en vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet en lidmaatschap. Hopelijk zien we jullie binnen niet al te lange tijd weer op de Boskamp.

 

Financieel:

Door de coronaperikelen en het missen van inkomsten tijdens de wedstrijden is de financiële kant van de club ook iets om in de gaten te houden. We kunnen zeggen dat we er als club nog aardig goed zijn doorgekomen tot nu toe. Dit heeft vooral te maken met de trouwe leden, donateurs en rustende leden die hun contributie gewoon hebben betaald. Dit  is toch een belangrijk deel van onze inkomsten. Ook kijken we goed naar de kosten om die zo laag mogelijk te houden.

De andere groep zijn onze sponsoren, ook zij zijn de club trouw gebleven en zijn de club financieel blijven ondersteunen. We weten dat er sponsoren zijn die het ook niet makkelijk hebben maar dan toch het belang zien om het verenigingsleven te blijven helpen. Super dat er op deze manier om de Boys gedacht wordt.

 

Roelf Hilgenga Nederlagentoernooi:

Al jaren organiseren wij dit toernooi ter nagedachtenis aan Roelf. Dit jaar hebben we besloten om dit toernooi een jaar door te schuiven omdat niet zeker is hoe de start van de voorbereiding verloopt. Mag de kantine wel of niet open, mag er wel of geen publiek komen. Volgend seizoen zal dit toernooi zeker weer georganiseerd worden.

 

Vacatures:

  • Voor komend seizoen zijn we op zoek naar een trainer voor het tweede selectie, een advertentie is reeds geplaatst. Als er iemand is die vanuit zijn kennissenkring iemand weet dan houden we ons zeer aanbevolen.
  • Ook zijn we op zoek naar een leider voor het tweede elftal. Dit willen we invullen door iemand uit de club. Het is moeilijk om deze functie te vervullen vandaar ook deze oproep. Dus leden wie wil deze taak oppakken. Zoals de leidersfunctie bij de jeugd heel normaal is, is dat ook bij de senioren nodig.
  • Zoals een club niet kan bestaan zonder leden en vrijwilligers hebben we nog altijd behoefte om deze groep uit te breiden zodat we samen de club runnen en dat het niet op een paar schouders aan komt. Vele handen maken…………… .Heb je nog zin om iets voor de club te doen, zij het bij de jeugd, zij het voor de kantine of de groenploeg, wacht niet maar meld je bij één van de bestuursleden.

 

 

Tot slot:

Wij bedanken alle vrijwilligers, zeker die niet genoemd zijn voor hun werk bij de club en hopen volgend seizoen weer op jullie te kunnen rekenen.

Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons vooral weten.

Namens het bestuur en jeugdbestuur wensen we jullie allemaal een prettige vakantie en hopen volgend seizoen wel weer op een normale manier elkaar op de Boskamp te zien.

 

Het bestuur.