Categorie: Nieuws

Klaverjassen om een half varken bij Onstwedder Boys

Voetbalvereniging Onstwedder Boys houdt op vrijdag 27 januari een klaverjasavond met als hoofdprijs een half varken. Ook zijn er diverse andere vleesprijzen te winnen. Het klaverjassen vindt plaats in de kantine van sportpark De Boskamp.

De inleg bedraagt 10 euro. Er is ruimte voor maximaal veertig spelers.

Opgave kan bij Jan Johan ten Have, per e-mail via janjohan@tenhavetekst.nl of telefonisch op 06-13258581. De kaartavond begint om 19.30 uur.

Onstwedder Boys en trainer Guus Zantinga verlengen niet

Het contract tussen Onstwedder Boys en trainer Guus Zantinga eindigt aan het eind van dit seizoen. Dit zijn de club en Zantinga afgelopen week overeengekomen.

 

Na 2 seizoenen werkzaam te zijn geweest als hoofdtrainer op “De Boskamp” scheiden de wegen na dit seizoen.

Zowel Zantinga als Onstwedder Boys hebben te kennen gegeven dat het tijd is voor iets nieuws.

 

Zantinga en Onstwedder Boys geven beide aan dit seizoen op een succesvolle manier af te maken en te gaan voor het maximale.

Onstwedder Boys gaat op zoek naar een nieuwe trainer die past bij de selectie en ambities van de club.

 

We wensen Guus veel succes bij het vinden van een mooie nieuwe club.

 

Het bestuur.

Verslag Algemene Ledenvergadering november 2022

Beste leden,

Woensdag 15 november hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 45 personen en 9 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk goed te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bij de mededelingen zijn alle geledingen van de club kort besproken en desgewenst toegelicht, ook kwam het wel en wee van de club hier aan de orde. Hierbij is het nog bijzonder te vermelden dat Bram Hulzebos al 25 jaar in dienst is als verzorger.
Dit is redelijk uniek te noemen voor een sportvereniging. In juni hebben we hier al aandacht aan besteed.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en er werd toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders. Na de winterstop wordt er nog een extra team toegevoegd, dit zal een jo 7 worden.
Het ledenbestand blijft vrij constant zonder al te veel schommelingen. Het ledenbestand is ten opzichte van vorig seizoen iets gestegen.

Zoals een heleboel verenigingen hebben wij ook nog een aantal vacatures die vervuld moeten worden.
Dit zijn:

  • Leiders voor het 1e en 2e Dit wordt nu opgepakt door bestuursleden maar dat is niet wenselijk.
  • (Jeugd-) scheidrechters vanwege uitdunning van ons korps. Om te voorkomen dat we mensen aan moeten wijzen doet het bestuur een beroep op de verantwoordelijkheid van de leden. Aanmelden kan bij David Bots.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames die ons helpen met de kantinediensten. Ook hebben we een schoonmaakster gevonden voor de kleedkamers en de kantine.
Speciaal benoemd wordt Danielle Meinders die de taak als gastvrouw gaat oppakken na het overlijden van Hans Oostwoud was hier een vacature ontstaan.

De supporterscommissie heeft weer een aantal acties gepland waaronder de kerstbrodenactie in december.

Nadat onze penningmeester een zeer duidelijke uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. We zijn het coronatijdperk redelijk goed doorgekomen. Met name het goed letten op de kosten en uitgaven heeft hier toe geleid evenals de leden en sponsoren die de club trouw zijn gebleven tijdens de laatste corona-periode.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en daarin geen bijzonderheden aangetroffen.

Omdat de vereniging gezond is hebben we besloten om voor komend jaar de contributies niet te verhogen.

Harm Visser gaf de toelichting op het agendapunt onderhoud en onroerend goed. De speerpunt zal in 2023 verduurzaming zijn. De bouwcommissie is druk bezig om allerlei verduurzamingen te onderzoeken. Wij hebben afgelopen jaren ook al heel wat gedaan (LED verlichting, zonnepanelen e.d.) maar gaan hier mee verder.
Ook gaf Harm een uiteenzetting van de werkzaamheden die op en rond “De Boskamp” uitgevoerd zijn. De nieuwe kantinevloer wordt in de zomerstop van 2023 vervangen.

Bestuursverkiezing:
Aftredend waren David Bots en Rick Wakker. David was herkiesbaar en heeft aangegeven nog een termijn verder te willen en is dus herkozen. Rick was niet herkiesbaar als bestuurslid maar blijft gelukkig wel lid van de jeugdcommissie. Rick werd bedankt met een presentje en een bos bloemen voor zijn inzet en inbreng.
Jan Hidde Wilzing is bereidt gevonden om Rick zijn plaats in te nemen in het bestuur. Jan Hidde is zeker geen onbekende in de club. Wij zijn blij dat hij het bestuur gaat versterken en we wensen hem daarbij veel plezier en succes.

Lid van verdienste:
Henk ( Freek) Moorlag is benoemd tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze club. Hij werkt al jaren bij de vrijdagmorgen groep, regelt de lotenverkoop, sponsorborden en is onze huisfotograaf. Als dank hiervoor heeft hij deze bijzondere lidmaatschap ontvangen en zeker verdiend. Uit handen van onze voorzitter ontving hij een bijbehorende oorkonde en een bloemetje.

Volgend jaar bestaat Onstwedder Boys 60 jaar en hiervoor zijn we bezig om een commissie op te zetten. Nadere berichtgeving  volgt ter zijner tijd.

We zijn blij dat we een nieuwe kledingsponsor hebben gevonden voor het 2e elftal.
CS Daktechniek, het bedrijf van Chris Strockmeijer, oud speler, zal het 2e elftal in het nieuw steken.
CS Daktechniek is de opvolger van onze sponsor van Van Dijk dakdekkersbedrijf die zijn bedrijf heeft beëindigd. We zijn Jans van Dijk dan ook zeer dankbaar voor zijn jarenlange sponsoring.
Later zullen we hier nog aandacht aan besteden.

Als dank aan alle vrijwilligers van de club en het besef dat we zonder hun geen vereniging kunnen zijn worden zij uitgenodigd voor een vrijwilligersavond op vrijdag 2 december.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt evenals de aanwezige leden voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.

Namens het bestuur,
Rene Jonker

Afscheid Mark Kruize als vrijwilliger

Zoals het bij veel verenigingen gaat komen er nieuwe mensen en verlaten “oude”  de club.

Zo hebben we afscheid genomen van Mark Kruize als vrijwilliger.

Mark is een echte Onstwedder Boys man.

Hij heeft alle jeugdelftallen doorlopen en nog enkele jaren als voetballer van de senioren, is jarenlang jeugdleider en – trainer geweest.

Mark heeft verscheidende jaren het leiderschap van het 2e elftal op zich genomen en zijn meest recente functie was leider van het 1e elftal.

2 jaar geleden is hij gestopt vanwege verhuizing naar Emmen, werk en andere bezigheden. In verband met corona en andere zaken hebben we nu alsnog Mark bedankt voor zijn jarenlange inzet voor onze club.

  

Uit handen van Gerben Meems ontving hij een ingelijste foto van zijn cluppie.

Mark, nogmaals bedankt voor je inzet. Chapeau

 

Spelers en staf Onstwedder Boys

ALV Onstwedder Boys

Voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Onstwedder Boys op Woensdagavond 16 november 2022 om 20.00 uur in de kantine

De uitnodiging geldt voor de leden van de vereniging en ouders van leden onder de 16 jaar.

De van belang zijnde stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

Agenda

1. Opening

2. Notulen

  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 28 maart 2022

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Pauze

4. Bouwzaken/duurzaamheid

5. Verslag penningmeester

6. Verslag kascommissie

7. Verkiezing kascommissie

8. Contributie

9. Lid van verdienste

10. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer David Bots en aftredend en niet herkiesbaar is de heer Rick Wakker. Op het moment van schrijven, heeft het bestuur nog géén kandidaat voor de functie van de heer Rick Wakker kunnen vinden. Deze functie is op dit moment vacant!
  • Eventuele (tegen) kandidaten kunnen, conform de hiervoor geldende regels, kandidaat worden gesteld door tenminste 5 (vijf) stemgerechtigde leden met een akkoordverklaring van de betreffende kandidaat. Deze kandidaatstelling kan tot 2 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend.

11. Rondvraag

12. Sluiting

Oefenwedstrijd 10 november 20:00

Aanstaande donderdag 10 november speelt Onstwedder Boys een oefenwedstrijd tegen vv Heiligerlee.

Aanvang 20.00 uur op sportpark De Boskamp te Onstwedde.

Uitslag Rabobank Clubsupport

Op woensdag 5 oktober maakte de Rabobank Groninger Land bekend wat de uitslag was van de Rabobank ClubSupport-campagne. In september konden leden van de bank via website of app stemmen op zijn of haar favoriete vereniging. Dit is massaal gedaan. 

Tijdens een gezellige avond in Cultuurhuis de Klinker kregen aanwezigen eerst een inspirerend verhaal te horen van voormalig paralympisch sporter Rolf Schrama (Kijk ook hier zijn verhaal: https://youtu.be/5eDEpZRtuWY) en was er muziek van Anika Mooij van de Kunstbende.

Hierna werden de uitslagen bekend gemaakt. Onstwedder Boys kwam in de categorie sport terecht op een hele mooie 2e plaats (3e van alle stichtingen en verenigingen) achter Zwembad ’t Vlasmeer. Deze 2e plaats leverde een waanzinnig bedrag op van € 2.090,67. Ook onze felicitaties aan alle vrijwilligers en het bestuur van Zwembad ’t Vlasmeer.

Het bestuur van Onstwedder Boys wil graag alle stemmers bedanken voor zijn of haar stem en daarmee dit fantastische bedrag!

Nieuwsbrief September 2022

Beste vrienden van Onstwedder Boys, 

In deze nieuwsbrief enkele updates over het wel een wee van het voetbal in Onstwedde.  

Eindelijk is het dan zover. De competities zijn begonnen of gaan beginnen. Na woeste arbeid en elegante oefeningen op trainingen zijn vanaf de jongste jeugd tot aan de oudste talenten klaar voor de competities.  

Allereerst speciale aandacht voor de vrouwen van Onstwedder Boys. Dit jaar gaan er twee 7×7 teams meedoen aan de competitie. Nadat eind vorig seizoen clubs als ZNC, Bellingwolde en Damacota het onderspit delfden, gaan nu clubs uit de gemeenten Westerwolde en andere clubs uit de gemeente Stadskanaal kennismaken met de voetbalkwaliteiten van onze dames. Schrijft u alvast in de agenda’s: Vrijdag 4 november speelt Vrouwen 2 in Onstwedde waarna Vrijdag 2 december Vrouwen 1 volgt.

In tegenstelling tot vorig jaar draaide het eerste elftal een ongelukkige voorbereiding. Trainer Zantinga is inmiddels druk doende om het spel zo te krijgen, dat Gerrit de score kan plussen bij de thuisploeg in plaats van de uitploeg. Inmiddels zijn er wel drie prima resultaten geboekt waar de selectie verder mee kan. Voor de beker werd gelijk gespeeld, 3-3 tegen WVV, de wedstrijd thuis tegen Holwierde werd met 3-0 gewonnen evenals de uitwedstrijd tegen BATO: 2-6.
In de competitie komt het eerste een aantal onbekende namen tegen. Drie ploegen uit Friesland zorgen voor een competitie met maar één derby tegen Mussel. 

Het tweede elftal staat in het teken van het voortbouwen op vorig seizoen. Ondanks de klassering onderin de competitie liet het team veel progressie zien. Spelers ontwikkelden zich onder de vleugels van Gerrie Koster. Dit jaar minder ploegen uit de stad, maar wel een derby tegen SJS 3 (oud 1ste). 

De talenten van het 3e gaan een uitermate fietsvriendelijke competitie tegemoet met ook nieuwkomers op de zaterdag PJC, SPW en Meeden. Ook oude bekenden Veelerveen/Westerwolde, Mussel en SJS zijn weer van de partij.  

De heren 7×7 zijn weer verder geprofessionaliseerd en hebben Elmar Bijl en Gerard Schaap weten te overtuigen bij dit team aan te sluiten. Bijl, jarenlang verdediger in het 1ste, moest echter wel eerst een proeftraining meedraaien waarna hij definitief is ingelijfd. Vrijdag 14 oktober gaat het 35+-team zijn kunsten vertonen op de Boskamp. 

Voor de overige jeugdteams zijn overal leiders en trainers gevonden. Enkele teams bouwen verder aan het uitstekende positiespel. Andere teams staan in de startblokken om dit te leren. In totaal gaat een mooi aantal van zeven jeugdteams de wei in. Mocht je nog wel een nieuwe Vivianne Miedema of een nieuwe Frenkie de Jong (her)kennen? Schroom niet om ze aan te melden bij de club. Zo spelen ook de komende jaren nog oranjehemden op De Boskamp. 

COVID 
Na twee COVID-jaren hopen we dit jaar op een rustig verloop van dit virus. Houd daarom rekening met elkaar en zorg er daarmee voor dat we het hele seizoen mogen voetballen en mogen nabespreken in de kantine zonder maatregelen.

Velden
Ondanks vroegtijdig stoppen van de trainingen op bepaalde velden en de belofte van de gemeente en de hovenier om bepaalde plekken te verzorgen, zijn de velden nog steeds beroerd. We blijven in contact met de gemeente over het onderhoud, maar tot op heden zorgt dit niet voor een goed (maar bovenal veilig) voetbalveld. Inmiddels is er een officiële klacht ingediend. 

Kantine
Sommige leden en bezoekers hebben het waarschijnlijk al gezien. De prijzen in de kantine zijn gestegen. We hebben de prijzen sinds 2019 niet veranderd, maar konden nu niet ontkomen aan het aanpassen van de prijzen. Inkoopprijzen zijn veelal minimaal 15 procent gestegen en we zien zelfs uitschieters naar +70%. 

Verder willen we vragen de statiegeldflesjes in de statiegeldbakken te deponeren. Deze berekenen we nog altijd niet door, omdat we hopen op jullie medewerking. 

Contributie
Ook dit jaar zijn we van plan de contributie samen met ClubCollect te innen. Na de pilot vorig jaar hebben we leden bevraagd en hoorden positieve geluiden. Voor meer info over ClubCollect: https://www.onstwedderboys.nl/contributie/

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar is er de Rabobank Clubsupport. Leden van de bank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of stichting. Stemmen levert geld op en vorig jaar was dat zelfs € 1.876! Het doel van dit jaar zien jullie als jullie gaan stemmen   Stemmen kan tot 27 september in de Rabobank-app en op rabobank.nl/clubsupport

Massageruimte
Na de kantineverbouwing van voorgaande jaren is bestuurslid Onroerende Zaken Harm Visser samen met de vrijdagmorgengroep en de interieurcommissie druk bezig geweest met de verbouwing van de massageruimte. Onze Hoofd Medisch en Performance Bram Hulzebos was tevreden met het resultaat. Hopelijk kan hij hier ook de komende 25 jaar verschillende pijntjes behandelen.

Vacatures  
Naast de veelal positieve berichten hierboven, maken we ons ook zorgen over een aantal zaken. Veel werkzaamheden komen onevenredig veel op dezelfde schouders te liggen. We blijven daarom zoeken naar (o.a.) de volgende mensen.

  • Leider 1e en 2e Dit willen we invullen door iemand uit de club. Het is moeilijk om deze functie te vervullen vandaar ook deze oproep. Het team behelst vooral jonge spelers die voor elkaar door het vuur gaan. Sportief willen ze winnen, maar ze hebben het na de wedstrijd ook altijd gezellig in de kantine.
  • Scheidsrechters/spelbegeleiders. We zoeken nog enthousiaste mensen die willen fluiten op (voornamelijk) de zaterdagochtend. Dit kan op groot veld of als spelbegeleider bij de jongste jeugd. Voor aanmeldingen spreek gerust iemand van het bestuur aan of contacteer HarmJan Hartsuiker.
  • Aan vrijwilligers nooit gebrek. Maar zeker na de COVID-jaren, merken we dat het moeizaam is. Maar mocht je iets voor de club willen doen, dan verwelkomen we je graag! In de kantine, bij de jeugd, bij de vrijdagmorgengroep. Er is altijd wel wat te doen. En mocht het toch rustig zijn, dan compenseert de gezelligheid de stilte.

Tot slot wensen wij een ieder nog veel gezondheid toe en hopen we jullie komende zaterdag weer te zien op De Boskamp. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben? Stel ze gerust.  

Met sportieve groet, 
Het bestuur 

Voorbereiding 2022-2023

Voorbereiding 1& 2e selectie  Onstwedder Boys

Dag Datum Tijd      
Dinsdag 16 augustus 19:30 Training    
Donderdag 18 augustus 19:30 Training    
Zaterdag 20 augustus 10:00 Trainingsochtend    
    0 – 2 Onstwedder Boys 1 Poolster 1 Roelf Hilgenga nederlagentoernooi
    1 – 0 Onstwedder Boys 2 SC Scheemda 2  
Dinsdag 23 augustus 19:30 Training o.l.v. Arnold Kruiswijk  
Woensdag 24 augustus 2-5 Onstwedder Boys 1 Sellingen 1 Roelf Hilgenga nederlagentoernooi
Donderdag 25 augustus 19:30 Training    
Zaterdag 27 augustus 14:30 Onstwedder Boys 1 Lycurgus 1 Roelf Hilgenga nederlagentoernooi
    11:00 Onstwedder Boys 2 SJS 2  
Dinsdag 30 augustus 19:00 Veelerveen 1 Onstwedder Boys 1  
    19:30 Training 2e elftal  
Donderdag 1 september 19:30 Training    
Zaterdag 3 september   Training Onstwedder Boys 1 & 2 o.v.b.
Woensdag 7 september 19:30 WVV 1 Onstwedder Boys 1 Beker
    19:00 WVV 2 Onstwedder Boys 2 Beker
Donderdag 8 september 19:30 Training    
Zaterdag 10 september 14:30 Onstwedder Boys 1 Holwierde 1 Beker
    14:30 Onstwedder Boys 2 VVS 2 Beker
Dinsdag 13 september 19:30 Training    
Donderdag 15 september 19:30 Training    
Zaterdag 17 september 14:30 BATO 1 Onstwedder Boys 1 Beker
    13:30 SC Scheemda 2 Onstwedder Boys 2 Beker
Dinsdag 20 september 19:30 Training    
Donderdag 22 september 19:30 Training    
Zaterdag 24 september 14:30 Start competitie    

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Jeugd indeling 2022-2023

  JO 19.1  
1 David Veendorp
2 Ruben Buist
3 Ruben ten Have
4 Gert Jan Bouwland
5 Matthias van den Berg
6 Lars Horlings
7 Roan Stubbe
8 Jasper Kok
9 Marijn Huls
10 Noah Kamminga
11 Tobias Kremer
12 Kevin Bodde
13 Wouter Wubs
14 Thijs Vogel
15 Jelle Visser
     
  JO 17.1  
1 Lars Bekker
2 Martin Strockmeijer
3 Gert Rijks
4 Rick Bont
5 Martijn de Wit
6 Jorhan Moorlag
7 Gerard Bouwland
8 Patryk Boguslawski
9 Rik Hoekzema
10 Bart Visser
11 Robert Wolfs
12 Dennis Scholtens
13 Ivar Stubbe
14 Arjen Wever
15 Gerben Kruiter
16 Robin Smit
     
  JO 14.1  
1 Rik Nijland
2 Roan Hilverts
3 Robert Koskamp
4 Seth Bijl
5 Sander Tuinstra
6 Gideon Volders
7 Arjen Sterenborg
8 Tom Schut
9 Marthijn Scholtens
10 Ruben Harrison
11 Milan Smit
12 Chris Mulder
13 Mark Harkema
14 Thiemen Huiting
15 Maarten Kruiter
     
     
  JO 12.1  
1 Lian  Schaap
2 Fayen Holwerda
3 Daan Brugge
4 Jasper Ploeger
5 Daan Ploeger
6 Daran Dijk
7 Niek Buist
8 Loran Paap
9 Teis Huiges
10 Sil Bijl
     
  JO11.1  
1 Rianne Timpener
2 Stijn Schaap
3 Yannick Roelfsema
4 Harmon Sassen
5 Roos Bruggers
6 Koen Bleeker
7 Remko van der Heide
8 Levi Smit
9 Bram Harkema
10 Evelien Mulder
11 Luan Eeuwema
     
  JO11.2  
1 Twan Luijf
2 Amber Kleef
3 Joas Volders
4 Danyl  Dijk
5 Bart Wever
6 Arie Kiel
7 Tom Kaptein
8 Adam Wessels
9 Ruben Bijl
10 Berend Wesseling
11 Jurjan Venema
     
  JO10.1  
1 Tim Meijer
2 Manuel da Silva
3 Collin Holwerda
4 Jerne Dijk
5 Liset Wolfs
6 Lotte Huizing
7 Vigo Bont
8 Brent Schaap
     
  JO9.1  
1 Raul Mulder
2 Milan Hiethaar
3 Desley Lutjeboer
4 Armin Paap
5 Sven Venema
6 Niek Raveling
7 Merijn Streuding
8 Malte Pumple
9 Melissa Roelfsema
     
  JO 8.1  
1 Elian de Silva
2 Samuel Rivero Duran
3 Jesse  Kruiter
4 Lars Moorlag
5 Dana  Eelsing
6 Daan Boels
7 Job Boers
8 Bode Bessembinders
9 Jan Huiges